Multikulturellt firande skapar enhet, enligt forskarna.

Så ska påsken förnyas

– ”dags att blanda upp”

13 april 2017

Slå ihop traditioner och högtider inom islam och kristendom! Låt oss celebrera påsk och ramadan i endräkt – och segla mot framtiden under gemensam ritualflagg!
Det skriver tre
svenska religionsexperter i en debattartikel.

– Det är hög tid att uppdatera våra religiöst betingade storhelger. Bort med ingrodda festmönster, som hindrar gemensamhet, förstärker särart och därmed isolerar människor från varandra, säger Rebat El Shekran, kulturskribent och imam inom muslimska kyrkan i Vällingby.

Tillsammans med Lars-Olof Ljungström, katolsk kaplan och vetenskapsjournalist i Örebro, samt folklivsforskaren Ellen McManus från Södertörns högskola har El Shekran författat en debattartikel i tidningen Morgondagen, utgiven av tankesmedjan New Order (liberal). Trions tes är att det är dags att skrota gamla högtidsmönster – och skapa nya.

Vi vill se ritualer som speglar vår globaliserade värld”

– Vi vill se ritualer som speglar vår globaliserade värld, säger Ellen McManus, vars avhandling ”Modern trosbaserad etnocentrism och gammalt folkfirande” rönte stor uppmärksamhet då den presenterades i fjol.

Lars-Olof Ljugström, Rebat El Shekran och Ellen McManus.
Inkludering är nyckelordet för Ljungström, El Shekran och McManus.

– Påsk och ramadan är ett ypperligt tillfälle att på bred front legera ett religiöst och hedniskt firande, säger McManus.

– I vårt förslag till ny gemensam storhelg kan alla goda ingredienser blandas. Muslimsk fasta och meditation, böneutrop, kryddiga kvällsrätter, Jesu död och uppståndelse skildrad genom ägget som livssymbol, det färgade påskriset, häxornas folkliga resa på kvast mot Blåkulla, katten och kaffepannan – det finns egentligen inga gränser för hur det multikulturella interagerandet skulle kunna ske.

Lars-Olof Ljungström, verksam inom katolska kyrkan, ser enbart fördelar med en sammanslagning.

– Dels minskas spänningar mellan olika folkgrupper, dels får vi en ny gemensam högtidsplattform som gör det enklare att fira i skolsammanhang. Till exempel vid lucia, jul, kyndelsmäss, Eid Al Fitr och så vidare. Vi behöver helt enkelt en ny ceremoniell standard!

– Vi har skapat en förslagslista på olika högtider som skarvlöst bör kunna ingå äktenskap  med varandra, säger han.

Jesus och Muhamed, bär många likheter”

– Även de mytologiskt viktiga portalgestalterna, profeterna Jesus och Muhamed, bär många likheter, eftersom de sannolikt kommer ur samma historiska källor. Därför bör de också kunna uppdateras. ”Muhajesu” är ett exempel på hur man genom enkel språkmetodik relativt lätt kan omformulera symbolfigurer, och därmed också styra om synsätt och beteenden. Två personer blir en – och union och gemenskap uppstår!

– Det är dags att ta nästa steg nu, säger Rebat El Shekran. Sverige bör går först – det har vi ju gjort förut.

Nationell grillning införs.
Nationell grilldag införs.

Förslag på unisona högtider:

  • Påsk + Ramadan = RAMA LAMA DING DONG. Högtidlighållandet sker tors-sön första veckan i april. Alla är lediga. Ingen fasta. Enbart vegetarisk kost. Liturgisk färg: violett (bot).
  • Pingst + vårgille + Al Khebab = KROPPABLOT. Sista söndagen i maj. Hyllning till proteinet/ köttet/kroppen som ande. Liturgisk färg: röd (blod, eld).
  • Midsommar + muslimska nyåret + Torsmässa (hednisk rit) = STORA SOMMARJUBLET. Trejde helgen i juni. Firas tre dagar. Dagliga böneutrop i P4, fri alkohol, obligatorisk grillning. Liturgisk färg: grön (neutral).
  • Lucia + Halloween + Eid Al Luma  = CANDELIGHT DAYS. Andra lördagen i december. Hyllning till minnet av när människan blev en civiliserad varelse och lärde sig använda eld som värmekälla, ljus och till matlagning. Elnätet på sparlåga. Gratis stearinljus till alla. Inga tåg i skolorna. Alla är hemma och myser. Klädsel/liturgisk färg: gulvit burka.
  • Jul + midvinterblot + Meulud (Muhameds födelsedag) = HIMMELSMÄSS. (Cultural Unity Day.) 24 dec. Firas en dag. Förbud mot julskinka. Gratis kabelteve. Kalle Anka ny gemensam högtidssymbol. Liturgisk färg: vit (ljus, glädje).

Lena Moodyson

Ebbas kunnande raderat