God eller ond ande i flaskan? (Foto: Riksbanken)

Glädjerus på Riksbanken: Absolut Inflation upphittad

6 april 2017

Ett mycket värdefullt parti Absolut Ren Inflation från sent 70-tal har hittats i samband med en ombyggnad av Riksbankshuset.

– Det här ger oss stora möjligheter att nå vårt inflationsmål, säger en upprymd Stefan Ingves när Inzoomat når honom på torsdagskvällen.

– Det är nästan ovärderligt. Att göra ett sådant här fynd är varje centralbankschefs våta dröm, säger Villy Bergström tidigare vice riksbankchef.

– Tänk er ren svensk 70-talsinflation, utan tillsatser!

Det var förra veckan i samband med ombyggnaden av riksbankshuset på Brunkeborgstorg i Stockholm som några baltiska rivningsjobbare gjorde fyndet. I ett plomberat utrymme i garaget i källaren fanns ett stort parti medicinflaskor innehållande en färglös vätska. Glada sånger på olika finsk-ugriska tungomål letade sig genom upp genom fastighetens ventilationssystem till direktionsvåningen. Den lingvistiskt bevandrade och finlandsfödde Stefan Ingves förstod genast att det hänt något särskilt.

– Jag kallade direkt till mig hela direktionen, informerade regeringen och Rikspolisstyrelsen. På tio minuter hade vi hela den monetära insatsstyrkan på plats. Garageutfarten spärrades och vi tog hissen direkt ner till garaget där sången var öronbedövande, berättar Stefan Ingves.

De glada byggjobbarna kunde snabbt tas om hand. Några fick hämtas med ambulans då de ansågs yra. När styrkan tittade in i det tidigare okända utrymmet såg de ett tiotal lastpallar med fyllda flaskor. En handfull var urdruckna. Nästa chock fick man när tittade på etiketterna – där stod Absolut Inflation 40%.

Enligt Villy Bergström så har det länge florerat rykten på Riksbanken om att det förekommit olika inflationsexperiment under 1970-talet. Finansdepartementet under ledning av Kjell-Olof Feldt, dåvarande riksbankschef Krister Wickman och det då helstatliga Vin & Sprit skulle ha genomfört olika försök att fånga inflationen i flaskor.

– Inflation är väldigt lättantändligt och svårt att hantera. Dessa experiment kan vara förklaringen till de olika ”inflationsbrasor” som uppstod vid den tiden, berättar Villy Bergström.

Stefan Ingves har provsmakat.
Stefan Ingves har provsmakat.

Villy Bergström har fram till nu varit av uppfattningen att det är mycket svårt, för att inte säga omöjligt, att buteljera inflation. Den får hanteras med andra besvärjelser, som styrräntebesked och kvantitativa lättnader. Enligt Villy Bergström måste nu de återfunna flaskorna hanteras mycket varsamt.

– Om en flaska skulle hamna i omlopp i en mindre ekonomi, som exempelvis den estniska, så skulle den kunna ställa till med mycket stora problem. Rätt hanterat är den dock mycket värdefull, säger Villy Bergström.

Bergströms bedömning är att partiet skulle vara värt hundratals miljarder kronor för en välinformerad aktör som exempelvis Europeiska Centralbanken. Men han anser att denna skatt bör komma hela det svenska folket till del. Även Stefan Ingves är inne på samma linje:

– Ja, jag har provat innehållet. Den är mycket välsmakande, men bör spädas ut i hela ekonomin för att göra bäst nytta. I ett första steg kanske så mycket som fyra procent – som en klassisk mellanöl från 70-talet – för att fira. Men på sikt är det nog lämpligare med, säg 2,1 procent. Som en god lättöl! avslutar en synnerligen glad Stefan Ingves.

Hans-Bertil Tranquist