Rött signalerar värme, enligt Postvästs VD.

Postnord byter namn och färg

16 oktober 2016

Hårt kritiserade Postnord ändrar företagsnamn för att komma tillrätta med problemen. Dessutom byter man färg från blå till röd på företagets samtliga fordon och postboxar.

– Vi måste omgående se till att radikala åtgärder implementeras, säger VD Håkan Ericsson. Ett namnbyte till Postväst är ett första steg mot en genomgripande förnyelse.

Enligt Ericsson är namnbytet akut och sägs dessutom ”ligga bättre i munnen” och innehålla fler bibetydelser.

– Ett namnbyte ger fler rimmöjligheter. Suffixet ”nord” har hittills klingat enbart mot ”jord” och ”bord”, vilket inte är tillräckligt i dagens läge. Det är också en delförklaring till den tröghet vi tycker oss ha upplevt, säger Ericsson.

– ”Väst” däremot öppnar för utsträckningar mot positivt laddade ord som ”bäst” och ”häst”, men även mot ”flest” och ”mest”, som innehåller mervärdesskapande konnotationer. Vi hoppas att detta ska ha direkt återverkan på vårt nöjt kund-index.

VD Håkan Ericsson förnyar Posten.

Postnords nya marknadsprofil har utarbetats av Bjurfors & Söner Reklam AB och hittills kostat 11 miljoner kronor.

– Byrån har gjort gällande att ”syd” likaså är en återvändsgränd som inte rimmar på något alls. Även ”öst” skulle i dagsläget ge fel associationer, exempelvis till Asien men även mot arabländerna, vilket vi inte alls är betjänta av. Byrån har fått oss att se marknaden med helt nya ögon och tänka i alternativa riktningar.

Företaget kommer också under senhösten att växla om hela fordonsflottan från blå till röd färg. Arbetet har redan påbörjats. Även färgen på de gula postboxarna ska bytas ut.

– Vi tror stenhårt på färgen röd. Det är en kulör som korresponderar värme och närhet. Blått har helt enkelt varit för kallt, vilket vi får ta på oss, säger Håkan Ericsson.

– Gult tillhör forntidens förvisso effektiva men helt föråldrade, lätt urintonade struktur. Där finns inget att hämta längre.

Frank Bouvin