Ett naturligt steg, säger Riksbankschef Stefan Ingves om införandet av bokstavsräntan.

Riksbanken inför abstrakt ränta

11 februari 2016

Den svenska Riksbanken som var en av världens första centralbanker att införa minusränta vill nu gå ett steg längre och införa abstrakt ränta, så kallad bokstavsränta. Riksbankschefen ser stora systemmässiga fördelar.

– När vi tog steget att införa minusränta fick vi kritik från många ekonomer som menade att noll var den nedre gränsen för räntan, säger Riksbankschef Stefan Ingves. Men vi har visat att den abstrakta matematiken med negativa tal fungerar som räntemarkör. Efter den senaste sänkningen till -0,5 procent är ett införande av bokstavsränta en helt naturlig fortsättning.
Riksbankens besked kommer i samband med konferensen ”Den nya penningpolitiken” som just avhållits i Saltsjöbaden.

I sin första enkla modell som Riksbanken tagit fram så skall räntan sättas till X procent istället för som nu -0,5 procent. Stefan Ingves tror att kapitalmarknaderna kommer att välkomna den nya bokstavsräntan.
– Aktörerna har en stor vana att agera efter bokstäver i sina investeringsbeslut och det är ändå det som är avgörande, säger Ingves. Kreditrisker sätts till exempel i bokstavsskalor från D till AAA. Många finansiella instrument benämns CDS, CDO och liknande. Och på aktiemarknaden är det EBITDA som gäller.
– Att många aktörer på marknaden själva har olika bokstavskombinationer underlättar naturligtvis implementeringen, fortsätter Ingves.

Den nya ränteformen ska ge fart åt ungas sviktande matematikresultat.

Men bokstavsräntan har också andra fördelar enligt Riksbankens utredning, som letts av vicechef Cecilia Skingsley. Riksbanken pekar på sambandet mellan en svag produktivitetsutveckling och yngre svenskars allt svagare resultat i matematik.
– Genom att införa bokstavsränta så ger vi den abstrakta matematiken, som är nödvändig för att kunna vara delaktig i den nya ekonomin, en plats i människors vardag, säger Skingsley.

Moderaternas ekonomiske talesman Ulf Kristersson är försiktigt positiv:
– Men man bör i samma anda även se över inflationsmålet. Det har bara satts till en godtycklig siffra, som omvärlden har sprungit ifrån. Då är det bättre att även ange det målet som en bokstav, typ Y, säger Ulf Kristersson.

Hans-Bertil Tranquist