”Springmask 2.0” kan ersätta fotboja

11 maj 2017

Polismannen Peter Springare är inte bara samhällsdebattör utan även innovatör. Tillsammans med den välkände uppfinnaren Håkan Lans har Springare tagit fram ett alternativ till den klumpiga fotbojan, en så kallad ”springmask” baserad på nanoteknologi.

Peter Springare.
Peter Springare, polis och innovatör.

– Som barn hade jag stora problem med vanlig springmask. Men när jag har tänkt på saken har det slagit mig att den klåda som dessa parasiter utlöser framkallades vid vissa specifika tillfällen, som när man skulle sova. Det var i samband med en kurs i forensisk bioteknik som jag gjorde kopplingen till fotbojan. Ett slags ”heureka-moment”, säger Peter Springare till Inzoomat.

Springares tes är att med hjälp av modern genteknik, så kallad CRISPR, bör man kunna dressera springmask att börja sin klådskapande verksamhet vid utvalda tillfällen. Kruxet är att hitta och få kontroll över dessa styrmekanismer. Efter ett års tankemöda och experimenterande och hjälp från Ångströmslaboratoriet i Uppsala har Springare tagit fram ett syntetisk feromon som kan styra maskens aktivitet.

– När feromonet finns i området håller sig masken i vila, men så fort en maskbärare lämnar den behandlade arean blir masken hyperaktiv. Klådan är tio gånger värre än vanlig springmask och långt värre än ”tusen nålar”, förklarar Peter Springare.

Håkan Lans, innovatör.
Håkan Lans, innovatör.

Via sin Facebook-grupp fick Springare sedan kontakt med uppfinnaren Håkan Lans. Det var i en tråd om fotboja och utvisningsdömda personer som Springare berättade om sin produkt. Lans blev eld och lågor. Han var helt övertygad om att man med modern nanoteknologi även kan förse springmasken med en radiosändare som aktiveras av maskens rörelser.

– Springmask 2.0 är född, som Springare uttrycker saken.

Peter Springare bedömer att den globala marknaden för Springmask 2.0 är värd flera hundra miljarder dollar. Förutom den traditionella fotboje-marknaden, där kostnaden för Springmask är en tusendel av de traditionella fotbojorna, så bör även förskolor och demensvården ha ett stort intresse för Springmask 2.0.

Planen är att Springmask 2.0 ska lanseras internationellt på säkerhetsmässan ISC West i Las Vegas 2018.

Hans-Bertil Tranquist

Ebbas kunnande raderat