Där borta vid Mördarbacken ska jag stå, tycks Lenin säga.

Svenskt kommunalråd tilldelas Leninpriset

2 mars 2016

Faluns kommunalråd Jonny Gahnshag tilldelas 2016 års Leninpris. 

Enligt priskommittén uppfyller Gahnshag med råge prisets två kriterier: dels ett så kallat ”look alike-contest”, dels för att ”storslaget ha verkat mot massornas intressen”. Den senare delen avser Gahnshags stora engagemang för och genomförandet av utbyggnaderna av hoppbackarna i Falun i samband skid-VM 2015.

Motiveringen lyder: ”Förutom den anslående porträttlikheten så har Gahnshag visat enastående förmåga att i sann leninistisk anda nyttja en liten kommuns hårt ansträngda budget för att bygga en anläggning för en sport som helt saknar framtida förutsättningar för att bli de stora massornas förströelse. Hoppbackarnas stora potential för att kunna användas i åldringsvårdens exekutiva fas ska särskilt lyftas fram.”

Vladimir Lenin?
Jonny Gahnshag?

Priset utgörs av en sex meter hög Leninstaty i äkta uralgranit.
– Jag är oerhört stolt, säger Jonny Gahnshag (S) till Inzoomat.
Statyn kommer att ställas upp i anslutning till hoppbackarna och kommer att skänka den så kallade ”Mördarbacken” en ny dimension, tillika visuell profil.

Gahnshag är den förste svensk som mottar Leninpriset. Det ska inte sammanblandas med Lenins Fredspris, som tilldelats de svenska författarna Artur Lundkvist, Bertil Svahnström, Svenska Kvinnors Vänsterförbunds ordförande Eva Palmaer-Johanson i sällskap med andra storheter som Fidel Castro, Leonid Brezjnev och Indira Gandhi.

Läkaren och sexualupplysaren Andrea Andreen emottog Stalins fredspris 1953. Håkan Juholt tilldelades 2007 Lilla Stalinpriset för sin mustasch.

FAKTA:
Enligt en första kalkyl skulle VM i Falun kosta kommunen 80 miljoner kronor. I själva verket hamnade notan på 237 miljoner kronor. Det innebär räntor och amorteringar på 13 miljoner kronor om året under 20-30 år. Antalet aktiva backhoppare i Sverige är tre (varav en funderar på att sluta). Det finns inget fungerande landslag eller tränare. Hoppbackarna i Falun har inte använts sedan skid-VM 2015. Denna säsong har kommunen inte ens snölagt dem då inga nationella tävlingar arrangeras. ”Vi måste spara pengar”.

Hans-Bertil Tranquist