Magnus Ljung har studerat svenska arbetstagares toalettvanor sedan 2003.

2 av 3 "skenbajsar" på jobbet

27 januari 2016

Magnus Ljung beskriver ett nytt arbetsmarknadsfenomen som han kallar ”skenbajsning” i den avhandling han igår lade fram vid Sociologiska instutitionen i Lund.
– Det är fråga om ett helt nytt fenomen. Något liknande finns inte beskrivet i litteraturen, säger arbetslivsforskaren Mikael Ljung, som kontinuerligt mätt arbetslivets toalettpauser sedan 2003.

Han har upptäckt att mängden toalettbesök då ingenting lämnar kroppen ökat stadigt i svenskt arbetsliv sedan 2008. Magnus Ljung hävdar i avhandlingen att det här sammanfaller exakt med de smarta telefonernas intåg i vår vardag.
– I min undersökning ägnade sig så många som två av tre åt det här beteendet.
Men observera att jag inte är ute efter att klandra någon! Jag tror faktiskt att de här pauserna behövs i dagens stressiga arbetsliv.

Magnus Ljung har studerat ett antal arbetsplatser i Lund under tretton års tid med hjälp av tryck- och rörelsesensorer, som han själv installerat i toalettstolarna på arbetsplatserna. Detta har han gjort utan vare sig arbetsgivare eller arbetstagares vetskap.
– Det går definitivt att diskutera kring etiken i det här, medger Magnus Ljung.
– Men grunden i all sociologisk forskning är att studieobjekten inte är medvetna om att de blir iakttagna.
– Personligen tycker jag att vetenskapen måste få vinna ibland.

På Lunds Universitet vill man inte kommentera avhandlingen.
– Vi kommenterar inte specifika avhandlingar på det sättet, säger Britt-Marie Andersson, rektor på Sociologiska institutionen. 

Anders Melin