Stefan Löfven ser positivt på språkreformen. Och sitt nya namn.

Alfabetet görs om

– ”föråldrade tecken” stryks

29 mars 2016

Från och med 1 september i år försvinner bokstäverna å, ä och ö ur det svenska skriftspråket.
– Vi anpassar oss till internationell standard, säger statsminister Stefan Löfven.

Löfven presenterade språkreformen vid en presskonferens i Rosenbad under tisdagen, tillsammans med utbildningsminister Gustav Fridolin och en grupp språkforskare och lingvister.

Helle Kaufmann, språkprofessor.

– Det är nödvändigt i dagens globaliserade värld att Sverige återgår till det latinska alfabetets 26 grundbokstäver, säger Helle Kaufmann, professor i Nordiska språk och den som lett reformarbetet.
– De tre sista extrabokstäverna med sina diakritiska pricktecken ovanför har alltid varit en belastning. Därför har också många framsynta företag gjort sig av med dessa, Skanska till exempel, säger Kaufmann.

Rent skrivmässigt kommer språket att likna norskan, där så kallade ligaturer används, alltså sammanskrivningar av tecken. ”Ae” kommer att ersätta bokstaven ”ä”. Bokstaven ”å” blir ”au” medan ”ö” kommer att skrivas och uttalas som ”oe”.
– Det är ju redan vedertaget, till exempel i Malmoe, säger Helle Kaufmann.

Gustav Fridolin menar att nyordningen kommer att underlätta integrationen av nysvenskar.
– Med färre vokaler att hålla reda på kommer det gå snabbare att erövra svenskan, säger utbildningsministern. Fridolin hänvisade till rapporter från aktuell SFI-undervisning där elever rent uttalsmässigt ofta har svårt för de tre svenska extratecknen.

Stavning och uttal av svenskan tillhör i vissa delar forntiden, säger Gustav Fridolin.

– Jag har själv närvarat i klasserna. De tre svenska ändvokalernas bräkande ljudstruktur långt fram i munhålan tycks helt enkelt inte passa ihop med den munfysionomi som merparten av jordens befolkning är utrustad med. Därför tar vi bort denna i mitt tyckte Åsa Nisse-aktiga ljudspärr ur svenskan.

Språkgruppens arbete har pågått i tre år. Det initierades redan under den borgerliga regimen. Helle Kaufmann är nöjd. Hon ser flera vinster.
– Förändringen kommer att märkas rent kognitivt. Ta ordet ”döden” till exempel. Det kommer att upplevas mer försonligt utan de diaboliskt stirrande prickarna. ”Doeden” klingar dessutom vokalt mycket mjukare och mer uppdaterat.

Löfven fick frågor om det hela inte bara var ett sätt att flytta fokus från regeringens dåliga opinionssiffror.
– Nej, jag vill se i stället det som ett sätt att ena oss alla i en orolig och splittrad tid. Med en språkreform får vi en gemensam uppgift. Nya bokstavskombinationer. Förändrade uttryckssätt och ortsnamn. Det kommer att kyla ned ett ganska överhettat och stressat samhällsklimat. På sikt skapar det också fler arbetstillfällen.

Nya drivrutiner och tillfälliga tangentlösningar löser stavningen under en övergångsfas. Mobiler ska uppdateras med ligaturer – ”kombitecken”.

– Dessutom är det enande rent politiskt. De längst till höger får svårt att motstå den fornnordiska karaktären i konstruktioner som ”Aukesson” och företeelser som ”aelgjakt”, medan den yttersta vänstern köper den språkliga inkluderingstanken rakt av.
Statsministern är själv påverkad av nyordningen:
– Ja, men jag har inget emot att ”gau i braeschen”, om man säger så. Redan nästa vecka ändrar jag till ”Loefven”.

Men alla är inte positiva. I orterna Örkelljunga, Åtvidaberg och Älvjsö ordnades möten under eftermiddagen. Parollen var ”Rör inte vår stad”. Och i Östersund förbereder musikgruppen Östen med resten en stor protestgala.
– Folk kommer att vänja sig, säger professor Helle Kaufmann. Det är inte första gången en språkreform genomförs i Sverige. Våra gamla prick-bokstäver är för övrigt redan bannlysta i  alla web-adresser sedan länge. Och ingen tycker ju att det är konstigt!

Lena Moodyson