Rilfi vill erkännas.

De kräver införande av fjärde kön

15 januari 2017

Hon, Han och numera Hen. Men snart kanske också ”Hzn”.
Det är Föreningen Rymdens Barn (FRB) som i en skrivelse till regeringen kräver en fjärde könsbeteckning i det svenska språket.

– Vi känner oss inte hemma i nuvarande könskriterier och- beteckningar, säger FRB:s ordförande Rilfi Gnx Skläd.

– Eftersom vi har interstellär härkomst vill vi snarast se införandet av en fjärde könskategori. En som tar hänsyn till det kosmiska arvet inom oss. Hen räcker inte för oss. ”Hzn” är en början.

Rilfi berättar att alla i FRB är födda med olika yttre egenskaper och vissa kroppsliga attribut, en slags bekräftelse av det utomjordiska arvet.

– Några av oss har små utbuktningar i pannan, det kan vara rudimentära antenner eller sensorer av något slag, säger Rilfi Gnx Skläd.

– Andra har sex tår eller bara extra sensitiv blick. Vissa får svår migrän vid norrsken. Men sammantaget är vi inte som andra. En minoritet, kanske. Men som nu vill erkännas. Synas!

Föreningens logotyp.
Föreningens logotyp.

Medlemmarna i föreningen bär inte enbart yttre tecken på sin härkomst, enligt Rilfi.

– Som rymdbarn är även ens inre djupt påverkat. Och annorlunda. Min själ är till exempel som elektrodimma. Ibland vandrar den genom väggar. Jag behöver heller aldrig ladda mobilen, det räcker med att jag håller den i handen i ett par minuter så är den fulladdad.

– Gemensamt är att vi alla också är sökare. Vi vet sällan något om våra ursprung, det är som höljt i dis.

Rilfi har själv aldrig träffat sin far. Men mamma är från Säffle:

– Hon har berättat att hon träffade en starkt självlysande man i London under en studentfest. Lite senare kom jag till världen. Det märkliga är att mannen bara ytligt vidrört mamma med sin ”kosmiska stav” och sedan upplösts.

– Många av våra medlemmar bär liknande erfarenheter. Uppväxta med en ensamförälder. Kanske är vi bara frön som planterats i väntan på Skördarens Återkomst?

Lena Moodyson