Döden, eller Liemannen, i Bengt Ekerots klassiska Bergman-gestalt.

Döden bör byta kön

– ”ojämlikt synsätt”

8 november 2016

Att Döden framställs som en mansperson är ojämlikt och stenåldersmässigt!
Det skriver Roger Montelius, docent i kultursociologi, på DN Debatt.

Roger Montelius efterlyser ny könssyn.
Roger Montelius efterlyser ny könssyn.

– Liemannen, Satan, Döden – samtliga gestalter, oavsett vad de kallas eller hur de uppträder, är alltid av hankön.

– Så kan vi givetvis inte ha det i ett modernt och upplyst samhälle, säger Montelius, vars artikel just nu delats flitigt på nätet.

Montelius text publiceras i samband med ett förslag som lämnats till jämställdhetsminister Åsa Regnér om reformer på området. Roger Montelius kräver tillsammans med sju andra undertecknare, däribland författaren Björn Ranelid, en utredande översyn av vad han beskriver som ”negativt behäftade könsmarkeringar”.

– Gud har ju länge varit föremål för en könsnivellering och kan idag både vara man och kvinna, rent symboliskt, säger Roger Montelius.

– På samma sätt måste vi se till att andra universella och existentiella viktiga fenomen görs om enligt moderna tankeprinciper. Djävulen måste helt enkelt bli könsneutral!

Montelius menar att detta kan ske genom att avbildningar och liknande ”avkönas”.

– Det ska helt enkelt inte gå att identifiera symbolerna utifrån någon särskild könstillhörighet. Slanka fantombilder utan utbuktningar är ett sätt – i fall det överhuvudtaget behövs illustrationer. Och ”Liemannen” får bli ”Liepersonen”, svårare än så är det inte.

Montelius ser gärna också att andra symboler reformeras i samma veva.

Omodern symbolik?
Omodern symbolik?

– ”Moder Jord” är ett medeltida sätt att betrakta vår planet. ”Vårdnadshavare Jord” kan vara en lösning. Det finns fler exempel.

Jämförelsevis finns det benämningar som inte äger någon giltighet alls numera utan att vi tycker att det är särskilt konstigt. Jag tänker på förlegade ord och uttryck i Tintin-album och Pippi-böcker. Eller nedvärderande benämningar på chokladbollar doppade i kokos. Sådant går inte ens att uttala längre. Det här är samma sak. Mossigheter!

Lena Moodyson