Dompipare i stället för domherre? Jordbruksverket ska nu utreda frågan.

Fågelnamn bör bytas ut

– "exempel på föråldrad könssyn"

3 februari 2016

Gabi Schüler, Liberalernas talesperson i jämlikhetsfrågor, vill att Jordbruksverket omgående ser över och uppdaterar vissa svenska fågelnamn.
– De representerar en snedvriden och förlegad biologisk könssyn, säger Schüler.

Det är i svallvågorna efter vänsterpartisten Hannah Kirloys uppmärksammade motion om mansnamn som Schüler lagt in en begäran om översyn.
– Jag delar inte direkt världsbild med Kirloy. Utom i det här fallet. Patriarkala strukturer måste synliggöras. Och avskaffas. Fåglar är ett viktigt led i genusarbetet.

Schüler lämnar i sin hemställan exempel på arter och namn som hon anser bör revideras. Domherre är ett exempel.
– Tala om osynliggörande! Ändelsen ”herre” ligger som ett lock över honan. Det är rena medeltiden, säger Gabi Schüler.
– ”Domfågel” vore mer lämpligt. Mer könsneutralt. Men jag kan också tänka mig ”dompipare”.

Brushane, talgoxe och kungsfiskare är andra arter med manlig slagsida som får stryka på foten om Schüler får som hon vill.
– I fallet ”brushane” blir jag extra upprörd. Där är könsmarkeringen så absolut uttalad. ”Brus-hen” eller ”brushena” är förslag som jag bett verket utreda. Talgoxe kan bli ”talgkreatur”. Eller varför inte ”talgflygare”? Och kungsfiskare kan heta ”slottsfiskare” – om fågeln nu ens behöver associeras med rojalism. ”Flygfiskare”, kanske?
– Men det finns fler nivåer i det här. Mer subtila. Hackspett är ett bra exempel på typisk könsattributering. Här i form av det penetrerande spettet – fallosen. Nej tack! ”Hackögla” är mitt förslag.

Gabi Schüler, (L) vill se hacköglor i skogen.
Gabi Schüler, (L) vill se hacköglor i skogen.

Är du inte rädd att fågelskådare och svenskar i allmänhet ska protestera? Fåglar är ju närapå nationalklenoder.
– Nej, ornitologer är moderna. De värnar om ekologin. Samhällets utveckling. Sopsortering. Jämlikhetstänk är inget nytt för dem. Övriga får vänja sig. Det är som med kvinnlig rösträtt. I början ruskade de flesta på huvudet.
– Jag har precis också börjat inventera svampar. Mönstren finns även där. Karljohan – varför heter den så egentligen? Varför inte Marielouise?

Lena Moodyson