Gabriel Wikström är folkhälsominister i regeringen sedan 2014.

Gabriel Wikström vill veta hur mycket du fiser

3 januari 2017

Folkhälsominister Gabriel Wikström (S) framstår alltmer som den stora kartläggaren av svensken och hens vanor. Förra året initierade han den första undersökningen om svenskarnas sexliv på 20 år – nu vill han ta reda på hur ofta vi släpper väder.

Wikström ska samordna initiativet som sträcker sig över regeringsdepartementens gränser (även miljöminister Karolina Skog och energiminster Ibrahim Baylan uppges vara delaktiga i projektet). I ett första skede ska statistik om svenskarnas gasbildning samlas in, men i förlängningen vill regeringen också utröna hur gasen kan tas tillvara.

– Det låter kanske märkligt, men gas är gas – och all gas kan omhändertas och förädlas, säger Wikström i intervju med DN.

– I dagsläget är vi beroende av rysk naturgas, och med tanke på den aggressivitet Putin visat i Östersjöområdet måste vi se över vår energiförsörjning. Den ryska gasledningen Nord Stream i Östersjön har blivit ett påtryckningsmedel som det är en säkerhetspolitisk risk att vara beroende av.

Idag finns ingen säkerställd information om hur mycket gas genomsnittssvensken släpper ut. Men forskare vid Luleå tekniska högskola har i primära bedömningar uppskattat mängden till 200 cirka kubikcentimeter om dagen. Omvandlat till energi motsvarar det ungefär 1 megawattimme. Wikströms förhoppning är att inhemsk metan- och kvävgas delvis nu ska kunna ersätta den ryska naturgasen.

– Vi pratar om miljontals megawattimmar som bara försvinner ut i tomma intet. Ett gigantiskt resursslöseri! säger han.

Processen att utvinna energi ur metan- och kvävgas är inte särskilt komplicerad, svårigheten ligger nästan uteslutande i hur den ska samlas in. Wikström har i dagsläget inget entydigt svar på hur det skulle ske, men han berättar för DN om en prototyp som tagits fram på högskolan i Luleå.

– Jag har fått testa ett par tätade underbyxor med resår runt låren och en ventil i linningen, där gasen smiter in och samlas i en mjuk och böjlig plastcylinder. Det kändes ungefär som att gå omkring med en badring runt midjan när den fyllts upp – och jag kan personligen gå i god för att byxorna inte gav några doftmässiga obehag alls!

Efter en dags användning ansluts underbyxorna till en dockningsstation, där gasen tankas ur och omvandlas till elektricitet som sedan sänds ut i reguljära elnätet.

Kan det i framtiden bli fråga om statligt utformade underbyxor?

– Både ja och nej. Vår förhoppning är få till stånd ett samarbete med näringslivet. Sverige har några världens mest framstående kläddesigners och ingenjörer. Om vi kan ta del av den otroliga talang som finns i det här landet så tror jag vi kan ta fram underkläder som är både snygga och sköna.

– Men jag vill poängtera att det aldrig kommer bli tal om något statligt tvång, ingen kommer att tvingas bära något mot sin vilja. Jag tror och hoppas dock att det ligger i de flestas svenskars intresse att hålla ryssen på armlängds avstånd.

Lackmuspappret skiftar färg beroende på gasernas omfång och styrka.
Lackmuspappret skiftar färg beroende på gasens styrka och omfång.

I undersökningens inledande skede ska testutrustning bestående av gaskänsligt lackmuspapper skickas ut till 5 000 slumpmässigt utvalda personer. Pappret placeras i underbyxorna under en veckas tid, innan det postas forskarna i Luleå för registrering och analys. Under sommaren ska undersökningsgruppen utvidgas till att omfatta 50 000 personer runtom i landet. Först framåt vintern väntas datainsamlingen var klar, och det är då upp till riksdagen att fatta beslut om metan- och kvävgas kan vara en framtida energikälla.

Mer läsning:
Slem löser energifrågan

Robert Rosén