Högerhänt protest mot vänsterhäntas framfart

”Samhällsfarlig utveckling”

11 februari 2016

På lördag håller Högerhäntas riksförbund en manifestation för att visa på faran när vänsterhänta får allt större inflytande i samhället.

Endast tio procent är vänsterhänta, men enligt Högerhäntas riksförbund får de allt större rättigheter på bekostnad av den högerhänta majoriteten. Till exempel får allt fler prylar i vardagen en helt spegelvänd formgivning för att även vänsterhänta ska kunna använda dem. Det kan handla om saxar, datormöss, knivar, vinöppnare men också om motorsågar och skjutvapen.

Enligt Axel Obradovic, ordförande för Högerhäntas riksförbund, är detta en samhällsfarlig utveckling.

Axel Obradovic
Axel Obradovic

– Ta exemplet motorsåg. Vi, majoriteten, har vant oss vid att använda den på vårt sätt. Om den helt plötsligt fungerar annorlunda så kan det leda till felaktig användning och skador. Det är bättre att vi högerhänta får fortsätta hantera detta, vänsterhänta får göra annat, säger han.

På lördag har Högerhäntas riksförbund kallat till en manifestation på Sergels torg i Stockholm för att försöka hejda den vänsterhänta minoritetens inflytande på samhället.

– Bara en av tio är vänsterhänt. Det är inte rimligt att en liten klick människor ska få så stort inflytande.

Inzoomat har bett Axel Obradovic att kommentera vanliga fakta och uppgifter om vänsterhänta och förklara vari problemet egentligen ligger:

Vanligt påstående: Vänsterhänta utmålas ofta som genier, eller som intressanta personer. Till exempel sägs Oprah Winfrey, Barack Obama och Leonardo da Vinci vara vänsterhänta.

– Att vänsterhänta ska hålla på med sånt här, att lyfta fram sig själva på bekostnad av oss, det är förkastligt och dessutom helt fel. Vi högerhänta är faktiskt också duktiga, men vi ägnar oss inte åt att framhäva oss själva på det sättet, säger Axel Obradovic.

Egen årsdag: Vänsterhänta har en egen dag, den 13 augusti varje år, för att uppmärksamma de problem vänsterhänta har i vardagen.

– En egen dag, ska det vara nödvändigt? Kom ihåg att vi högerhänta också har problem. Till exempel används ju högerhanden för att hälsa med, samma hand som många av oss högerhänta till exempel pillar oss i näsorna med, eller äter. Det innebär en hygienrisk som de vänsterhänta slipper.

Statistikuppgift: Vänsterhänta tjänar enligt undersökningar generellt mindre än högerhänta.

– Men att det skulle vara ett problem? Vi har inte valt att vara högerhänta. Vänsterhänta får gnälla mindre och bli bättre på att förhandla om lön helt enkelt.

Anneli Fox