Kattskatt ska ge flyktingjobb

– ”har man djur har man råd”

8 februari 2016

Den tidigare avskaffade hundskatten ska återinföras. Dessutom kompletteras med en kattskatt. Syftet är att få in pengar till offentlig verksamhet och skapa arbete för flyktingar genom att 10 000 nyanlända anställs som hund- och kattkontrollanter.

– Statens utgifter skenar, inte minst på grund av ökat migrationstryck. Vi räknar med att få in en miljard årligen till statskassan i och med detta, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson som under dagen presenterade ”pälspaketet”, som skattereformen kallas.
– Har man husdjur har man pengar! Svårare än så är det inte. Då har man också råd att vara solidarisk via skattsedeln. Vi kommer ta ut en årsskatt om femhundra kronor per djur, säger Ylva Johansson.

Alla djur måste vara registrerade och chip-märkta senast den 30 augusti 2016. Vissa uppgifter ska samköras med Jordbruksverkets centrala hundregister.
– Men vi vet att det finns många oanmälda hundar, framför allt i Norrland. Och katter är ju hittills helt oregistrerade, säger Ylva Johansson.
För genomförandet kommer en särskild husdjursenhet inrättas vid landets alla länsstyrelser. Dessutom ska det hela kompletteras med kommunala hund- och kattkontrollanter.

– Vi räknar med minst 10 000 nya jobb inom husdjursövervakningen. Och det är här de nyanlända kommer in i bilden; jobben kommer att vara vigda för dem. Men alla måste först genomgå grundutbildning. Vi avtalar just nu med högskoleverket och Securitas om utformningen av en sådan kurs, som ska innehålla basal veterinärkunskap, enklare lagstudier med mera.
– Men här får också samhället ett unikt tillfälle att kunna kommunicera svensk värdegrund och bedriva effektiv språkträning. SFI kan ha spelat ut sin roll!

Kattscanning för koll av skattestatus (övre bilden). Oregistrerade husdjur kan komma att infångas på samma sätt som sker i länder runt Medelhavet.

När projektet är fullt sjösatt ska lösdrivande katter och okopplade hundar kontrolleras av djurpatruller utrustade med särskilda mätinstrument och fångstredskap. Men även hundar i band kommer att stickprovas.
– De djur som inte är legitima kommer att beslagtas eller fångas in och i sista hand avlivas, säger Ylva Johansson. Men det går att lösa ut dem mot en extraavgift efter att de registrerats och chippats. Vi vill inte jävlas med någon!

Fakta: Beräkningar visar att det finns sammanlagt cirka två miljoner katter och hundar i Sverige, varav drygt hälften är katter och resten hundar.

Lena Moodyson