Energi – rakt ur kroppen. Tillvarataget slem och uppsamlat snor spås kunna bli framtidens kraftkälla.

Slem löser energifrågan

15 januari 2016

Slem kan vara framtidens energikälla.
– Vi tar vara på slemmet och utvinner ren elkraft, säger Jörgen Ekeby, docent och forskningsledare vid Linköpings universitet.

Hans forskargrupp har funnit en metod att ta vara på kroppseget slem från människor och omvandla det till energi.
– Sekret, snor och upphostningar innehållet koncentrerade aminosyror, protein och bundet kolväte. Genom att samla in och tillvarata ämnena kan vi utvinna energi. Det handlar egentligen om ren återvinning, ungefär som metangas utvunnen ur kospillning, berättar Jörgen Ekeby.
Rönen har just presenterats i Meditech International Journal och fått global uppmärksamhet.

Processen går ut på att stora mängder insamlat slem jäses och anrikas i väldiga cisterner varefter massan efter en vecka börjar producera vätgas – gas som i sin tur kan driva ångturbiner för elproduktion.
– Det finns en enorm potential i slem. En förkyld normalfamilj producerar ungefär en halv liter mucus om dagen. Det betyder i sin tur 3,5 liter per vecka i uppsamlad mängd. Vi räknar med att kunna ha ca en miljon svenskar som sekretgivare vintertid. Det motsvarar 14 fullastade tankbilar – med släp. Per sjukdagarsperiod!

Linköpings universitet har i samarbete med Tetra Pak tagit fram en speciell spottförpackning i papp, med vaxad insida och plastmunstycke, som kan diskas ur och användas flera gånger. Slemkoppen ska i en första pilotomgång delas ut till kommuninvånare i Östergötland som får tömma behållarna veckovis vid särskilda insamlingsstationer.
– De erhåller sedan rabatt på elnätsavgiften eller gratis sophämtning – som en slags energimorot, säger Jörgen Ekeby.
– Det här är ren win-win! Alltför mycket energi har harklas rakt ned i handfat eller gått till spillo i form av loskor på marken.

Fakta:
I England har liknande försök genomförts. Ett forskarlag vid Stanbridge University har lyckats utvinna brännoljor ur fett från fekalier och matrester som hämtats upp ur Londons kloaksystem. Oljorna, som sedan raffinerats, har visat sig fungera utmärkt som bränsle i exempelvis fotogenlampor och kaminer.

Lena Moodyson