Sex partiledare som väger lätt i mätningen.

Pappfigur populäraste partiledaren

– ny mätmetod fångar missnöje

15 december 2016

Endast tre av de svenska riksdagspartiernas ledare har högre förtroende än en pappfigur. Detta enligt SCB:s senaste tillitsmätning, som publicerades igår.
– Jag är inte förvånad. Väljarna vill ha ett rakt och entydigt budskap, inte en massa ”om och men”, säger Sören Holmberg professor i statskunskap.

SCB har förändrat metodiken för att mäta väljarnas förtroende för partiledarna. Skälet är man önskat att bättre kunna fånga upp det missnöje som många opinionsinstitut världen över på senare tid har haft problem att fastställa. I stället för att enbart kunna gradera förtroendet på en tiogradig skala har respondenterna denna gång givits ytterligare ett svarsalternativ: ”Skulle du hellre se en pappfigur som partiledare?”

Det är endast Vänsterns Jonas Sjöstedt, Centerpartiets Annie Lööf och Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson som klarat kampen om än med inte helt överväldigande marginal. Sjöstedt vinner mot pappfiguren hos 55 procent av respondenterna, Lööf bland 60 procent. Åkesson är den som klarar sig allra bäst i undersökningen: 70 procent föredrar honom framför ett pappalternativ. Resten Jan Björklund, Ebba Busch Thor, Anna Kinberg Batra, Stefan Löfven, Isabella Lövin och Gustav Fridolin hamnar alla i kartongskugga.

Sveriges nestor i opinionsanalys, professor Sören Holmberg är inte förvånad över resultatet:

Sören Holmberg, valanalytiker.
Sören Holmberg, valanalytiker.

Något vi har lärt av historien är att i oroliga tider så söker sig väljarna till tydliga budskap. De tre partiledare som klarar papptestet har lyckats med detta. De andra däremot snurrar ständigt in sig i olika resonemang  man vet inte riktigt om de är för eller emot exempelvis immigration, höga byggnader, vargjakt eller FRA-övervakning, säger Sören Holmberg.

Holmberg vill emellertid inte dra för stora växlar på SCB:s resultat då han anser att frågeformuläret är för grovkornigt och inte riktigt fångar upp viktiga nyanser i väljaropinionen.

Man skulle exempelvis vilja veta vilken kvalitet väljarna vill ha på pappmaterialet. Pappfigurer av återvunnen fiber, som är ju miljövänligt och ligger rätt i tiden, skulle kanske gå hem hos Miljöpartister? Samtidigt vet vi att sådan papp blir väldigt sladdrig i regn, varvid symbolvärdet snabbt kan devalveras, säger Holmberg.

Men inte ens de tre partiledare med bibehållet förtroende ska känna sig säkra enligt Holmberg:

Om Vänsterns väljare hade haft alternativet ”hammare och skära”, Centern en ”skördetröska” och Sverigedemokraterna ett ”järnrör” så är jag inte säker på att utfallet skulle ha blivit detsamma.

Hans-Bertil Tranquist