Stensby leder Långrumpan i Offerdal.

SD vill införa svensk folkdans i skolan

24 januari 2017

Riksspelmannen Martin Stensby (SD) lanserar svensk folkdans som obligatoriskt skolämne. Och partiledningen gör tummen upp för förslaget.

– Vi ser detta som ett sätt att återupprätta rörelseglädjen samtidigt som vi värnar våra traditioner, säger Stensby, vars dansvison inom kort antas av Sverigedemokraterna.

– Barn rör sig för lite idag. Ipads och annat digitalt stjäl all uppmärksamhet samtidigt som gymnastikämnet har urholkats.

– Men dans verkar vara inne bland unga, det är street dance, hip hop och en massa annat utländskt som gäller. Vi vill därför passa på att återinföra svenska danstraditioner i undervisningen, det borde inte vara svårt med tanke på intresset, säger Martin Stensby, till vardags musiklärare i Offerdal, Jämtland.

Martin Stensby, riksspelman och politiker.
Martin Stensby, riksspelman och politiker.

– Vi vill särskilt slå ett slag för nighambon med djupa knäböjningar – en finfin hävd! Men polska, schottis och snoa är också prima svenska danser med starka blå-gula rötter.

SD:s ledning väntas anta förslaget vid nästa möte. Stensby räknar på sikt med att SD ska ”reformera skolan från grunden”.

– Vi kommer att utgöra en spjutspets. Folkdans är bara en början. Vi måste värna alla våra fina traditioner: Varpa. Knivslöjd. Kurbitsmålning. Långdans.

• Alla kanske inte vill eller ens får dansa? Av religiösa skäl till exempel?

 – Vill och vill? Här handlar det om ett skolämne. Alla kanske inte vill ha matte heller, säger Martin Stensby.

– Det här handlar både om fysisk fostran och kulturorientering. Då är det bara att rätta in sig i ledet. Och vad beträffar nysvenskar så är det ett ypperligt tillfälle att bekanta sig med svenska sedvänjor.

• Men polska kommer väl från Polen? Och schottis från Skottland? Det hörs ju till och med på namnet.

– Fel! De danser vi vill förmedla har funnits här i evinnerlig tid och är därmed att betrakta som svenska tillhörigheter – allt annat är tramsig kulturrelativism.

– Polska kan komma ifrån Polynesien vad mig beträffar, det är ointressant i sammanhanget!

Lena Moodyson