Särxild? Nästa år blir allt enklare.

Sje-ljuden bort ur svenska språket

– ”lättare för nyanlända”

5 mars 2017

Vid nyår 2018 införs SJELVKLART – en språkreform som ska göra svenskan mer lättillgänglig. Bland annat ska sje-ljuden bort.

Det är Språkrådet, Stockholms Universitet och Lernia som på uppdrag av regeringen tagit fram de nya riktlinjerna.

– Strävan efter ett standardspråk leder till ett rättvisare och mer jämlikt samhälle, säger Lena Birath-Lord från Lernia som samordnat arbetet.

Nyligen presenterade just Lernia den uppmärksammad kampanjen ”Den nya rikssvenskan”, där olika dialekter och uttal – till exempel rinkebysvenska och dalmål – blandades och sedan lästes upp av skådespelare, allt i syfte att skildra den svenska språkmångfalden just nu.

– Med SJELVKLART tar vi det hela ett steg till, säger Lena Birath-Lord. Vi har strävat efter en efter en gemensam, förenklad norm, där dialekterna kan variera men språket i grunden är enklare. Ett första steg är att ta bort de allmänt svåruttalade sje-ljuden.

Lena Birath-Lord, samordnare.
Lena Birath-Lord, samordnare.

 Enligt Birath-Lord ska detta bland annat ske genom sje-ljuden ersätts med ”x” i såväl uttal som skrift.

– Det är fysiskt svårt att oralt direkt gå från ett rullande tung-”r” till ett gombaserat ”sje”-läte, som i ordet ”särskild”. Det nya uttalet blir i stället ”särxild”, vilket är mycket lättare . Ordet ”sergeant” ska följaktligen uttalas och skrivas ”sexant”. Exempel på en annan förändring är att ”skjuta” blir ”kjuta”.

– Totalt har vi sanerat ett par hundra uttals- och skrivformer!

Arbetsgruppen har bland annat sett över ord där två knöliga konsonanter intill varandra ofta ställer det:

– ”Liksom”, till exempel. Det ska framtiden formuleras ”lixom” – vilket ju många unga banbrytare faktiskt redan gör, säger Lena Birath-Lord.

Regeringen lämnar nu över reformpaketet för implementering, via de berörda departementen. Gustav Fridolin är utbildningsminister:

– Det är klokt att barn och ungdomar försöker lära sig tala och skriva enligt en gemensam norm i skolan, och nyanlända ska också få chansen att göra det. Det här är ett banbrytande arbete!

Lena Moodyson