Så här kommer det se ut på Bjärehalvön om Skånes Ornitologiförening får som de vill.

Skånska ornitologer vill stoppa flyttfåglar

13 mars 2016

Nu börjar flyttfåglarna återvända från varmare breddgrader. Men det vill Skånes Ornitologiförening sätta stopp för genom att resa ett tio meter högt nät utmed skånska kusten.

Jan Erik Holmén, ordförande i Skånes Ornitologiförening.
Jan Erik Holmén, ordförande i Skånes Ornitologiförening.

– De svenska skogarna är inte vad de en gång var. Mattillgången har minskat drastiskt, säger Jan-Erik Holmén, ordförande i Skånes Ornitologiförening.

– Det hänger ihop med växthuseffekten och miljögifterna.

Därför vill föreningen nu stoppa de så kallade tropikflyttarna, den grupp fåglar som om vintern flyttar allra längst söderut, från att återvända.

– Om det svenska klimatet inte passar så tycker jag inte man har här att göra överhuvudtaget.

Nästan 90 % av alla fåglar flyttar söderöver under vinterhalvåret. En del arter flyttar bara till södra delarna av Sverige medan en del fortsätter så långt som till södra Afrika. De första återvänder sedan i mitten av februari. Tropikflyttarna anländer sent på våren – vanligen i slutet april.

– De ska inte kunna komma och gå som några hotellgäster. Vi är ute i skogarna i ur och skur. Vi är lojala till landskapet året om.

Jan-Erik bor i Ängelholms kommun och vill att kuststräckan runt Bjärehalvön till Båstad är först ut. Nätet är tänkt att hänga på 15 meter höga metallstolpar som placeras ut i strandbrynet och han hoppas att kommunen ska betala.

Sävsångaren tillhör gruppen tropikflyttare.
Sävsångaren tillhör gruppen tropikflyttare.

– Vi har inte höga tankar om svenska politiker i föreningen, säger han och berättar att om de inte får politiskt stöd kommer de att ta saken i egna händer. De har redan börjat samla in pengar bland boende i Ängelholm och Båstad. Men ändå hoppas Jan-Erik på ett politiskt samarbete.

– Om vi ska få upp ett nät i år behöver vi hjälp, så är det bara.

Då har de ändå av kostnadsskäl minskat höjden på nätet med 7 meter från den ursprungliga planen.

– Visst, vi kommer inte kunna stoppa alla med ett 10-metersnät, men varenda en som vi lyckas hindra är en seger.

Hittills har de fått lite gehör från de skånska kommunerna, men på sistone har diskussioner inletts med ett par lokala SD-föreningar.

– Vi hoppas mycket på samarbetet med SD. Vi delar många av deras grundläggande värderingar.

Om de skulle vara tvungna att bekosta det med privata medel kan det ta flera år innan nätet är uppe.

– Vår vision är ett ekologiskt slutet Skåne inom fem år.

Anders Melin