Hemliga uppgifter från Radiotjänst i Kiruna avslöjar SVT-profilerna.

Stor läcka: SVT-profilerna som inte betalar tv-avgiften

8 april 2016

Det är en historiskt stor läcka som Inzoomat som enda medium tagit del av. Dokumenten visar bland annat att Claes Elfsberg och Gina Dirawi inte betalar avgiften.

Dokumenten härstammar från Radiotjänsts hemliga arkiv i Kiruna. Det rör sig hundratals SVT-medarbetare som inte betalar radio- och tv-avgiften. Dokumenten har nått Inzoomat via en medarbetare på Radiotjänst. Vi håller givetvis hårt på källskyddet och garanterar alla våra uppgiftslämnare fullständig anonymitet.

Till Inzoomat säger han:

– Public service ska garantera oberoende television. Det står i lagen att alla som har TV ska betala solidariskt till detta. Även om alla SVT-medarbetare inte har TV i sina hem så tycker jag det är moraliskt fel de inte betalar. Därför väljer jag att läcka dessa uppgifter.

Claes Elfsberg är en av dem som figurerar i dokumenten. Internt på SVT kallas han ”Mr Public Service” och lyfter en lön på 70 000 kronor i månaden. När Inzoomat via telefon konfronterar honom med uppgifterna säger han:

Claes Elfsberg
Claes Elfsberg

– Vad är det för dumheter. Skulle jag inte bidra till den hand som föder mig?

Sedan lägger han på.

En dag senare får vi dock ett mejl skickat till vår redaktion där han gör en pudel. Han skriver:

”Jag vill korrigera min historia och berätta sanningen, den kommer komma ut i vilket fall som helst. Under det senaste året har jag inte betalat avgiften på grund av att jag är arg. Arg på SVT. Arg för att jag inte tilläts jobba kvar på Aktuellt. Det var något jag tog väldigt hårt. Det är åldersdiskriminering. Och därför valde jag i affektion att sluta betala. Men nu ska jag åter igen betala in pengarna, givetvis har jag en TV hemma.”

En annan som flitigt förekommer i dokumenten är Gina Dirawi. När vi ringer henne är hennes första kommentar:

Gina Dirawi
Gina Dirawi

– Betala tv-vadå? Vadå för avgift? Nej, det har jag aldrig gjort, måste man göra det?

Inzoomat upplyser henne om att lagen gäller alla.

– Okej… Men du vet jag har aldrig haft någon TV, jag är nittiotalist.

När vi ringer SVT:s VD, Hanna Stjärne, ifrågasätter hon våra uppgifter:

– Det här måste vara något fel, finns det någon sanningshalt i detta? Har ni två av varandra oberoende källor? frågar hon.

Vi ber vår uppgiftslämnare på Radiotjänst kommentera Hanna Stjärnes kritik:

– Det här är helt sant att de inte betalar, och något som alla på Radiotjänst känner till. Men det har blivit nertystat. Vi har fått stränga order uppifrån att ”glömma” dessa dokument.

Dokumenten innehåller förutom Claes Elfsberg och Gina Dirawi 137 namn. Några av dem är:

  • Janne Josefsson
  • Ola Lindholm
  • Anne Lundberg
  • Per Sinding Larsen
  • Rikard Palm
  • Belinda Olsson

Anneli Fox