Debatten har diskuterats i Aktuellt.

SVT:s ledning tar avstånd från avståndstaganden

30 september 2016

Programledningen för SVT:s nyhetsmagasin Aktuellt tar avstånd från Mattias Karlssons (SD) avståndstagande från Janne Josefssons krav på opartiskhet.

– Vi måste vara noga med var gränserna går, säger SVT:s programchef Jan Helin.

Bakgrunden är den debatt som blossat upp i kölvattnet av den debatt som föregick högerextrema Nya Tiders närvaro vid årets Bokmässa i Göteborg.

I Aktuellts direktsändning försvarade Helin SVT:s agerande, medan Josefsson kritiserade detsamma. Helin menar nu att SVT gjort allt för att vara så tydliga som möjligt.

Jan Helin. Tar avstånd.

– Vi tog redan tidigt avstånd från allt som hade med Nya Tider att göra, säger Helin.

– Men från deras rätt att yttra sig offentligt kunde vi ju, av lätt insedda skäl, inte ta avstånd, förtydligar Helin som i tevedebatten försvarade nyhetsredaktionens agerande samtidigt som han tog avstånd från all form av indirekt, antidemokratisk nyhetsförmedling.

Janne Josefsson kallar å sin sida att SVT:s agerande ”ett flagrant exempel på en alltmer avståndstagande journalistik”.

– Att säga som det är har alltid varit min främsta drivkraft. Sanningen går inte att hålla ifrån sig – fråga mig som snart gjort över trehundra sannolika inslag för Uppdrag Granskning!

– Mattias Karlsson och hans gelikar måste hållas på armlängds avstånd. I alla väderstreck.

Mattias Karlsson, som medverkade i Aktuellt, är starkt kritisk:

– Helin och Josefsson tar avstånd från hela svenska folket som tydligt tagit avstånd från den politik som förts under en lång tid och nu väljer att stödja det enda parti som vågat ta avstånd från de personer som i stora skaror tagit avstånd från sina hemländer. Det är inte förenligt med kravet på opartiskhet, ryter Karlsson i ett uttalande.

Janne Josefsson. Avståndskritiker.

Jan Björklund (L) har också gjort sin röst hörd i sammanhanget:

– Nu har jag inte följt debatten men om någon begär att jag ska ta avstånd från något så gör jag givetvis det – det är så politiken måste fungera i en liberal demokrati.

Lena Moodyson