Arto Lindholm, professor i psykologi vid Vasa universitet.

Den finske mannens börda: 2131 kg

24 februari 2016

Arto Lindholm, professor i psykologi, har räknat ut att den finske mannens mentala börda väger exakt 2131 kilo. Lindholm har kommit på en metod för att omvandla emotionell smärta till vikt, och applicerat det på den genomsnittlige finske mannen. Hans forskningsresultat har väckt stor debatt i Finland.

– Vad väger en bil ungefär? frågar den propert klädde professorn när vi möter honom i en av de nybyggda universitetsbyggnaderna i Vasa.

– Ett ton, lite drygt, svarar han snabbt.

– Vi talar alltså om en mental börda som motsvarar vikten av två normalstora bilar.

Metoden för att omvandla mental smärta till vikt, som han kallar Lindholm-metoden, bygger på att terapeuten efter varje session skattar sin patients smärta inom en rad olika livsområden. Skattningen görs på en 7-gradig skala och räknas sedan samman av ett specialskrivet datorprogram. Resultatet blir den genomsnittliga smärtan omvandlat till en viktenhet.

Lindholm har samlat in data från de drygt 4 000 finska män han behandlat sedan 1970-talet. Utöver professorstjänsten på universitetet har Lindholm bedrivit egen psykodynamisk praktik i sitt hem. 

– Hur mycket klarar ett mänskligt psyke egentligen av att bära? frågar Lindholm sig och tittar bort mot den överbelamrade bokhyllan på sitt inglasade kontor på Psykologiska instutitionen.

– Ingen vet. Men snart kan gränsen vara nådd för de finska männen.

Desto mer har den 64-årige psykologiprofessorn att säga om vilka orsaker som ligger bakom den höga vikten.

– Det är oerhört komplext, men kan förenklas till fyra punkter, säger han.

1. Krigen

– Finland har varit med om fyra krig under 1900-talet. Sådant sätter spår som lever vidare i generationer efteråt. Tiden läker faktiskt inte alla sår.

2. Alkoholismen

– Den finske mannen har alltid haft ett problematiskt förhållande till alkohol. Tyvärr har det blivit ännu sämre på senare år. Mycket är nätvodkans fel.

3. Feminismen

– Under 2000-talet har den finska kvinnan flyttat fram positionerna rejält. Det har förstås skett på någons bekostnad.

4. Flyktingarna

– 2015 kom flyktingarna som ett slag över ryggen. Hur mycket ska den finske mannen egentligen tåla?

I pressen och på nätet i Finland pågår just nu en het debatt om de finska männens framtid. Några feminister frågar sig om de ens behövs. Sannfinnländare vill ge statliga manskurser. Lindholm själv föreslår tvångsförskrivning av testosteron till alla män över arton år.

– Den enda som kan rädda den finske mannen är den finske mannen själv. Han behöver bli mer sig själv – därav testosteronet. Jag tror det skulle lösa många problem.

Lindholms datorprogram har nyligen släppts med en så kallad PIT-licens som innebär att vem som helst får ladda ner och använda det. Förhoppningsvis sitter någon i Sverige på tillräckligt med underlag för att räkna ut även den svenske mannens börda inom kort.

Mona Lisander