Göran Persson kommer att assistera Trump med enklare vardagssysslor, liksom stora världspolitiska beslut.

Göran Persson redo hjälpa Trump

– utsedd till förmyndare

16 juni 2016

Göran Persson är beredd att bli så kallad god man för Donald Trump om denne väljs till USA:s president. 

– Jag har sedan jag avgick från ordförandeposten i Sveaskog kunna koncentrera mig på de stora världsfrågorna och känner mig mogen för detta uppdrag, säger den före detta statsministern till Inzoomat.

Det är den så kallade Bilderberggruppens exekutiva råd, the Council of Ten, som efter informella samtal med FN:s generalsekreterare Ban Ki Moon, påve Fransiskus, Patriarken Bartholomeus I av Konstatinopel, Dalai Lama och indiske yogin Tirumalai Krishnamachary kommer att ansöka hos internationella domstolen i Haag att Donald Trump ställs under internationellt förmyndarskap i händelse av att han väljs till amerikansk president. Och som god man föreslås alltså en före detta svensk statsminister.

Anses behöva förmyndare.

När Inzoomat får tag på Göran Persson har han just bärgat årets första ensilageskörd.

– Jag kan bekräfta att jag fått denna förfrågan. Och med tanke på det spända världsläget så har jag inte tjafsat med att hålla på att tacka nej innan jag till slut svarat ja.

Göran Persson har legat lågt med sina uppdrag inom Bilderberggruppen, men han är sedan i höstas medlem i The Council of Ten. Förutom Persson ingår i denna ”regeringarnas regering” andra bemärkta personer som Tony Blair, Henry Kissinger, Prins Charles, Aga Kahn, Sultanen af Brunei, Prins Hitachi av Japan, Imelda Marcos, Kinky Friedman och Yoko Ono.

Han tror inte att amerikanarna kommer att bli allt för upprörda över att deras ”Commander in chief” ställs under förmyndarskap av en svensk.

– Nej, inför den amerikanska vänstern så har de skandinaviska länderna, och då inte minst Sverige, alltid varit ett föredöme. Och för högern är det svårt att komma förbi att en ”Gods man” är en väldigt imponerande titel.

– Att jag numera är godsägare gör att jag känner mig komfortabel att representera den amerikanska högern. Ledaregenskaperna har jag sedan tidigare!

Hans-Bertil Tranquist