Mindre och mindre dag för dag.

Mäns penisar tillbakabildas i feministisk miljö

26 augusti 2016

Östrogenhalterna ökar. Lusten till reproduktion avtar. Och det manliga könsorganet minskar i storlek.
Det slås fast i en stor amerikansk studie som under 20 år kartlagt den manliga arvsmassan.

Bland annat har forskarna vid The Ohio Medical Research Center (OMRC) noterat att det manliga könsorganets tillväxt avtar i tydligt feministiska miljöer.

– Inga miljögifter ligger bakom, säger Lucia Del Marco som lett arbetet, vilket nyligen presenterats i vetenskapstidskriften The Lancet under rubriken Human Species: A Broad Reproduction Study.

– Mängden manligt könsreglerande tillväxthormon minskar kontinuerligt i de uttalat feministiska kulturer vi studerat. Detta samtidigt som den psykiska allmänhälsan förbättrats, säger Del Marco.

Lucia De Marco, DNA-professor.

OMRC-studien har bland annat kartlagt nyfödda pojkars status i Holland, Norge, Danmark, Australien och östra USA. Omkring 35 000 observationer har gjorts under de 20 år som studien pågått. I genomsnitt har det manliga fortplaningsorganet minskat med 0,6 cm i storlek.

– Vi ser klara samband mellan ökad feministisk aktivitet och minskad penistillväxt. De psykosociala processerna ger över tid avtryck i arvsmassan, säger Del Marco.

– Östrogenhalterna har dessutom ökat generellt hos båda könen i dessa miljöer, medan testosteronnivåerna och den manliga lusten till reproduktion avtagit i motsvarade grad.

– Ur ett rent evolutionärt perspektiv är det en oönskad förtvining av den manliga fortplantningsapparaten och dess hormonreglering, säger Del Marco. I övrigt lägger vi inga värderingar på resultatet.

I rapporten konstateras också att män i vissa traditionellt patriarkala och könspolitiskt opåverkade miljöer har större penistillväxt och högre testosteronhalter, till exempel i Centralafrika, Sydamerika och norra Ural.

– Det går inte att dra några jämförande slutsatser, där återfinns ju andra problem, säger Del Marco.

– Att människor i ett samhälle mår bra är viktigt, något den stadigt förbättrade psykiska allmänhälsan i till exempel Holland och Norge vittnar om. Reproduktion går alltid att lösa på annan väg. Nedfrysning av spermier är ett sätt.

Lena Moodyson