Mord, tatueringar och döende valar – ”botten”, enligt EV.

Mest meningslösa dagen hittills

7 februari 2017

I går var det den mest meningslösa dagen i mänsklighetens historia. Det slår Existentiella Vetenskapsrådet (EV) fast i ett pressyttrande.

”Ingenting av vikt inträffade – en bottendag sett ur ett globalt, evolutionärt perspektiv”, skriver EV i uttalandet.

Existentiella Vetenskapsrådet, baserat i Genève, grundades av FN 1956 efter Suez-krisen och har till uppgift att, som det heter: ”oberoende kartlägga och värdera rörelser, förändringar och nyskapelser hos mänskligheten”.

Rådet konstaterar att det under gårdagen ”mestadels regnade och blåste på osedvanligt många platser på jorden, samtidigt som inga mänskliga framsteg överhuvudtaget kunde iakttas”.

”Människor världen över tog under gårdagen ogenomtänkta och kortsiktiga beslut, tatuerade sig, handlade skräpmat och slog ihjäl varandra i oförminskad omfattning”, skriver EV i sitt uttalande.

”Antalet sålda bilar med förbränningsmotorer ökade, samtidigt som luftföroreningarna i främst Asien sköt i höjden”, heter det i yttrandet från EV, som ofta baserar sina uttalanden på uppgifter från världshälsoorganet WHO.

”Dessutom framkom uppgifter om att anmärkningsvärt många sjuka valar påträffats i världshaven, svårt lidande efter att ha fått i sig stora mängder kringflytande mikroplast.”

Rådet ställer sig också frågande inför USA:s nye president i uttalandet, men konstaterar helt kort:

”Ur ett långsiktigt existentiellt perspektiv ter sig personen endast som en alternativ faktaparentes.”

En parentes?
Alternativ parentes?

Även lilla Sverige nämns:

”Att landet nyligen blev ordförande i FN:s Säkerhetsråd kan tyckas vara en seger för humanism och jämlikhet. Men även Sverige har på senare tid backat åtskilligt vad gäller öppenhet, solidaritet och global välvilja.”

Rådet konstaterar att den 7 februari 1905, däremot, var en riktigt bra dag för mänskligheten:

”Flera stora romaner utkom och avgörande medicinska upptäckter gjordes. Dessutom presenterade Albert Einstein sin banbrytande relativitetsteori just den dagen.”