Posted in Allt om nyheter

Alternativ media

Alternativ media Posted on 17th mars 2020

Uttrycket alternativ media är något de flesta hört och läsare och människor som engagerar sig i alternativ media ökar, något som SVT rapporterat om. Alternativ media har funnits länge men det är inte förrän på senare år som begreppet myntats. Deras sätt att föra journalistik skiljer sig från etablerad media och riktar sig istället till en speciell typ av läsare. Man brukar vanligtvis klassificera alternativ media som främlingsfientlig.

Några av de alternativa media som finns är Fria tider och Avpixlat, som i dag går under namnet Samhällsnytt. Det som är utmärkande för den här formen av media är att de ofta ställer invandringskritiska frågor och att flertalet av läsarna sympatiserar med Sverigedemokraterna eller liknande partier. Till alternativa medier räknas också media med nazistiskt innehåll, som exempelvis Nordfront.

SVT rapporterade om att inför valet år 2018 så ökade engagemanget för alternativa medier avsevärt. De fick en tredjedel av det engagemang traditionell media fick. Deras länkar delades flitigt på Facebook och antalet läsare blev fler. Enligt mediaforskaren Linn Sandborg kan den ökningen bero på att människor får intrycket av att alternativ media förmedlar bilder av verkligheten som inte annars kommer fram. Hon uttryckte då att ”gammelmedia” är väl synliga och därför delas deras artiklar inte lika flitigt på Facebook och annan social media.

Alternativ media vänder sig till människor med liknande åsikter och går starkt ut med att de utmanar makten och etablerad media. Det har också skapats en plattform i deras media där människor kan kommunicera och diskutera i skrift. En del alternativ media annonserar för olika sammankomster där människor som delar liknande värderingar och åsikter kan sluta upp.

Alternativ media behöver dock inte vara ovanstående utan kan även vara aktivism av olika slag, men det de har gemensamt är att de inte följer i etablerad medias fotspår utan skapar en egen plattform där de har makten över hur nyheter ska framställas och vilka de ska rikta sig till. De ser sig själva som förtryckta och tystade av makteliten, vilka de anser sig kämpa emot. De är i sin egen mening de enda sanningssägarna.

magnetism