Posted in Allt om nyheter

Ökar våldet?

Ökar våldet? Posted on 28th februari 2019

Media har ett stort inflytande över människor, och kan färga deras syn på verkligheten. Det har debatterats otaliga gånger om huruvida brott ökat eller i själva verket minskat och om nyhetsrapporteringen ensidigt fokuserar på de mest brutala brotten.

En av Sveriges största dagstidningar gick för ett tag sedan ut med en artikelserie om att våldet minskar i Sverige, i total motsats till den bild människor får när de läser tidningen. Enligt tillförlitlig statistik ökar viss typ av brottslighet och annan minskar, så hur ligger det egentligen till?

Medier, traditionella som sociala medier söker efter den nyhet som har störst nyhetsvärde och det är den nyheten som engagerar eller väcker mest känslor när det gäller brott. Mängdbrotten som man kallar det, försvinner i bakgrunden när grövre brott tar plats i tidningen och får allmänhetens intresse. En enkel förklaring men dock inte så enkel om man synar BRÅ:s statistik över begångna brott. Enligt BRÅ ökar visst våld och sexualbrott medan andra typer av brott minskar. När det gäller sexualbrott skedde en ökning med 8 procent mellan åren 2016 och 2017.

Tillförlitlig statistik, som BRÅ, kan vara värt att ögna igenom om man känner sig osäker på bilder som media kablar ut. Statistik kan även ge ljus åt andra viktiga händelser där nyheter sänder ut tvetydig information.

magnetism