God Pressetik

Pressetik
Media omfattas av ett antal pressetiska regler och publicitetsregler som de ska följa. De etiska reglerna media och journalister har att föl

Fake News

Fejknyheter, mera känt som fake news, sprider sig i dag genom både traditionella medier och andra social media. Syftet med fake news är att vilseleda

LRF Media

LRF Media är ett dotterbolag till LRF, alltså Lantbrukarnas Riksförbund. Föregångaren till LRF hade redan i slutet av 1800-talet börjat ge ut informationsblad och nyhetsbrev om aktuella ämnen för landets…

Falska nyheter

Ofta i samband med större händelser dyker det upp stora rubriker i sociala medier om det inträffade. Det låter otroligt och väldigt många människor delar inläggen och sprider dem vidare…

Dagligt Allehanda

År 1769 grundades Dagligt Allehanda vilken var den första tidningen att utges dagligen och hade sin spridning i Stockholm. Utgivaren var Willhelm Momm

Dagens Nyheter

Dagens Nyheter
Den 23 December 1864 släpptes det första numret av Dagens Nyheter. Tidningens skapare var Rudolf Wall, en man som tidigare misslyckats

magnetism