Posted in Falska Nyheter

Svensk alternativmedia

Svensk alternativmedia Posted on 12th november 2020

Alternativmedia är ett relativt nytt begrepp, men det är ett fenomen som funnits länge. Om Aftonbladet hade startats idag på samma sätt hade det sannolikt betraktats som ett alternativmedium. Det är inte helt lätt att definiera begreppet, men vi kan snäva ner det till att ett alternativmedium är en publikation som har en tydlig ideologisk slagsida eller ett opinionsbildande publicistiskt syfte, ofta med slagsida åt antingen vänster eller höger.

Vänsterradikal alternativmedia

I Sverige har alternativmedia tidigare framförallt varit tydligt vänster. Det har dels rört sig om plattformen Yelah som uppstod ur antiglobaliseringsrörelsen och var tidiga med att förstå internets kraft. Andra tryckta publikationer är bland andra Dagens Arena och tidningen ETC.

Högerradikal alternativmedia

Den radikala högern var senare ute, men har idag sannolikt större genomslagskraft. Den största publikationen är tidningen Samhällsnytt som har stark koppling till SD och uppstod ur bloggen Avpixlat. En närbesläktad och nyare publikation är Nyheter Idag som beskriver sig som libertariansk men också har en tydlig slagsida mot att rapportera om främst invandrares brottslighet på ett populistiskt sätt.

Konspirationsteoretisk alternativmedia

En särskild subgrupp bland alternativmedia är de som kan beskrivas som konspirationsteoretiska. Här finns oftast en koppling till en marginaliserad rörelse av något slag. Exempel på sådana är bland andra Scientologernas webbpublikation Drugnews, samt Vaken.se. Den senare samlar en bred flora av konspirationsteoretiker. Här hittar du allt från vaccinmotstånd, tron på att myndigheterna kontrollerar oss via 5G-nätet och att de som styr över världen i själva verket är rymdödlor i människokostym.

Starta ett eget alternativmedia

Vill du starta ett eget alternativmedium? Det är varken särskilt svårt eller dyrt. Faktum är att det kostar så pass lite att ett lån utan uc bör räcka för att finansiera det. Lägg upp en hemsida och börja skriv så är du igång!

magnetism