Posted in Falska Nyheter

Allt sämre ekonomi för många hushåll

Allt sämre ekonomi för många hushåll Posted on 21st november 2022

En vikande konjunktur, snabbt stigande priser på livsmedel och drivmedel samt högre kostnader för bolån påverkar hushåll negativt. Det är inte sedan början på 1990-talet som ekonomin för svenska hushåll så drastiskt försämrats. Att se över utgifterna är högaktuellt för många hushåll men även att bygga en buffert för sämre tider. För att lyckas skramla ihop till en buffert är det bra att sälja saker. Att sälja guld är tryggt och säkert för att snabbt och enkelt få ett startkapital till bufferten.

Skapa marginaler i ekonomin

Om du har gamla guldringar eller halsband om inte längre används är de perfekt att sälja dem. Att sälja guld har aldrig varit enklare. Du beställer ett försäkrat brev hem till dig. Där lägger guldet du vill sälja. Sedan postar du brevet och inväntar ett prisförslag. Om du accepterar budet har du pengarna på kontot inom ett dygn. En buffert ger en ekonomisk trygghet när det är bistrare tider. Att sälja guld är idealiskt om du vill kunna bygga upp en buffert snabbt.

Ekonomiskt trygghet med en buffert

Pengarna som finns på buffertkontot är till för eventuella oförutsedda händelser. När tandläkarbesöket blir dyrare än tänkt eller bilen går sönder har du kapital att använda för att lösa situationen. En buffert gör att du kan minska stressen kring hushållsekonomin vilket gör att du kan sova bättre om nätterna. Eftersom det inte finns en given tid när inflationen stagnerar och räntehöjningarna upphör är det bra med en säkerhet.

Svenska ekonomin är i ett ovanligt läge

Flera år i rad har köpkraften för svenska hushåll ökat men nu har den trenden vänt. Att priserna på många varor ökar samtidigt gör att de mest utsatta hushållen drabbas hårdast. Prisökningarna är på sådant som du har svårt att vara utan. Om du har en bostad är du tvungen att betala elräkningen, alla måste äta och ha kläder på kroppen. Detta gör att hushåll får mindre marginaler att klara av oförutsedda händelser som kostar pengar. Att skapa marginaler är viktigt och kan göras genom att bland annat sälja guld.

Hushåll får prioritera

Inflationen ligger på en hög nivå och Riksbanken har höjt ränta, detta påverkar också hushåll negativ. Trots höga inkomster och en lägre inkomstskatt urholkas köpkraften och allt på grund av inflationen. Många hushåll har fått ställa om och börja prioritera annorlunda. Det är barnfamiljer som har hus och bil som är bland det värst drabbade.

magnetism