Posted in Falska Nyheter

Mediebevakning

Mediebevakning Posted on 21st april 2022

Mediebevakning är något som är väldigt viktigt för de flesta företag och organisationer. En bra organiserad bevakning av hur organisationen omnämns i media är en hjälp för att bedöma hur varumärket utvecklas samt för att snabbt kunna hantera eventuella kriser. Att dessutom bredda bevakningen till att även handla om konkurrenter och bredare frågor som är viktiga för verksamheten gör att det blir möjligt att mer aktivt dra nytta av omvärldshändelser. Det finns idag flera automatiserade tjänster för mediebevakning, men det är fortfarande vanligt att det görs manuellt. Detta för att människor fortfarande är bättre än maskiner när det kommer till att analysera och värdera nyheter.

Jobba med mediebevakning

Om du vill komma igång med mediebevakning på ditt företag, eller vill jobba som mediebevakare åt någon annan, är det inte så svårt. Du behöver ha minst grundkunskaper i marknadsföring och PR för att enklare kunna förstå och värdera viktiga händelser. Du behöver också en bra och välbelyst arbetsplats, gärna med nån typ av industriarmatur Led. Du kommer läsa väldigt mycket och om du ser till att installera industriarmatur led slipper du bli skumögd över tid. Komplettera gärna din industriarmatur Led med någon form av punktbelysning. För att kunna ha en behaglig arbetsmiljö som mediebevakare är det viktigt att optimera ljuset och ha flera ljuskällor. En bekväm stol och ett ergonomiskt anpassat skrivbord är också klokt att investera i. Som mediebevakare kommer du sitta länge i konstiga ställningar.

Bevaka brett

Medier idag är något helt annat än vad det var för några decennier sedan. Idag kan en blogg eller ett konto på instagram få betydligt större genomslag än vad ett inslag på sena Aktuellt får. Det brukar kallas för att vi har ett fragmentariserat medielandskap. Det är inte längre ett eller några medier som dominerar våra medvetanden och skapar narrativ, utan en boll kan sättas i rullning var som helst.

Att det finns så många olika medier att ha koll på gör att det är bra att kombinera automatiserad bevakning med mänsklig. Sätt upp ett antal sökord, på ditt företagsnamn och andra termer, och låt sedan en människa värdera och analysera det som systemet fångar upp. Men ha också en bredare koll på alla de stora nyhetsmedierna.

Målgruppskännedom krävs för mediebevakning

För att kunna bevaka medier på ett effektivt sätt behöver du känna din målgrupp. Du behöver dels veta vilken typ av medier de konsumerar. Men du behöver också förstå dem mer på djupet för att kunna avgöra hur en händelse kommer påverka dem i deras konsumtionsbeslut. Om du säljer kläder till ungdomar kan det till exempel vara så att ett negativt inslag i Uppdrag Granskning inte har någon påverkan alls. Medan du som jobbar med produkter eller tjänster riktade till en äldre målgrupp helt kan ignorera det om en influencer på Twitter skriver något elakt om dig.

Rapportera uppåt och ha handlingsberedskap

Mediebevakning är till sin natur reaktivt. Du följer vad andra gör och säger. Syftet med det är dock att skapa underlag för att kunna jobba offensivt. Se alltid till att ha en tydlig rapporteringskedja för mediebevakaren och en organisation som alltid är redo att agera på uppkomna händelser.

magnetism