Källskydd

I Sverige har vi genom grundlag källskydd. Det är ett skydd för den som lämnar meddelanden till media och journalister. Enligt tryckfrihetsförordninge

Nyhetsfotograf

Nyheter är inte bara journalistik i text, utan även i bild. Många historiska och oförglömliga ögonblick har fastnat med hjälp av kamerans lins och spr

Ökar våldet?

Media har ett stort inflytande över människor, och kan färga deras syn på verkligheten. Det har debatterats otaliga gånger om huruvida brott ökat elle