Alternativ media

Uttrycket alternativ media är något de flesta hört och läsare och människor som engagerar sig i alternativ media ökar, något som SVT rapporterat om. A

Källskydd

I Sverige har vi genom grundlag källskydd. Det är ett skydd för den som lämnar meddelanden till media och journalister. Enligt tryckfrihetsförordninge

Nyhetsfotograf

Nyheter är inte bara journalistik i text, utan även i bild. Många historiska och oförglömliga ögonblick har fastnat med hjälp av kamerans lins och spr

Ökar våldet?

Media har ett stort inflytande över människor, och kan färga deras syn på verkligheten. Det har debatterats otaliga gånger om huruvida brott ökat elle