Posted in Allt om nyheter

Förhindra desinformation

Förhindra desinformation Posted on 13th november 2019

I januari 2018 bestämde EU kommisionen att tillsätta en grupp vars uppgift är att förebygga spridning av fake news. Gruppen som bildats heter High Level Group on Fake news och i den ingår förutom EU parlamentariker även journalister och anställda från olika sociala medier företag. Det har inte tidigare funnits några riktlinjer för hur man ska komma tillrätta med att desinformation sprids på internet och över världen. Problemet med fake news är mycket omfattande och även i Sverige arbetar svenska myndigheter mot spridning av dessa.

High Level Group on Fake News har tagit fram tio punkter som utgår ifrån hur man ska minska spridningen och skydda länder från påverkan och vilseledande information i till exempel valtider. En av punkterna är att försöka förhindra ekonomisk vinning genom fake news. De tio punkterna finns att läsa här och förslagen ska följas upp och man kommer att utreda hur effektiva de förebyggande åtgärderna varit.

Det tycks dock vara en svår nöt att knäcka då människorna bakom falska nyheter blir alltmer uppfinningsrika och politiska och ekonomiska intressen väger tungt. I dagsläget ser myndigheter ut att hamna efter då det är en mycket snabb utveckling som sker inom både traditionella medier och sociala plattformar som exempelvis Youtube.

magnetism