Posted in Falska Nyheter

God Pressetik

God Pressetik Posted on 21st oktober 2019

Pressetik

Media omfattas av ett antal pressetiska regler och publicitetsregler som de ska följa. De etiska reglerna media och journalister har att följa kan sammanfattas;

• Nyheterna ska vara korrekta

• De ska bemöta kritik på sakligt och professionellt sätt

• De ska respektera och inte begå övertramp på individer

• Bilder ska inte vara vilseledande

• De ska kunna visa på divergent tänkande men också vara objektiva

• Det måste finnas synnerliga skäl för namnpublicering

Inom t. ex tidningar och annan media finns även en ansvarig utgivare. Denna person har en rad regler och krav att förhålla sig till. En person som är i personlig konkurs eller som någon annan sörjer för får inte agera som ansvarig utgivare. Utgivaren är fri att bestämma vad som publiceras, det är helt upp till den ansvariga utgivaren att säga ja eller nej till publicering. Då de reglerna gäller finns det också krav som den ansvariga utgivaren måste leva upp till.

Ansvarig utgivare granskar så att inga namnpubliceringar blir gjorda om det inte finns synnerliga skäl för det. Ett starkt allmänintresse ska finnas och fördelar och nackdelar ska vägas mot varandra innan namnet på en person publiceras. Även om skäl som tycks godtyckliga för ansvarig utgivare kan finnas kan det uppstå granskning utifrån vid namnpublicering.

Den ansvariga utgivaren är också ansvarig om kränkningar rörande exempelvis kön eller religion publiceras. Ansvarig utgivare kan hållas direkt ansvariga för sådana övertramp. Vid förtal hålls även då ansvarig utgivare ansvarig och kan även fällas av åklagare även om det inte hör till vanligheterna.

I direktsänd media kan ansvarig utgivare avsäga sig ansvar vid yttrandefrihetsbrott.

Den senaste tiden har ovanstående debatterats kraftigt och många människor anser att tidningar på daglig basis bryter mot god pressetik och att reglerna som ansvarig utgivare har att följa inte efterföljs. Ett flertal fall av yttrandefrihetsbrott och fall som rör namnpubliceringar har kommit att granskas av pressens opinionsnämnd. En del tidningar har fällts och fått ta kritik för deras sätt att följa och rapportera nyheter.

Debatten har också avhandlat medias roll som både åklagare och domare innan utredningar har gjorts eller domare fattat beslut i rättegångar. Tonläget har varit högt och debatten hätsk när människor tyckt att media visat på en bristande förmåga att agera sakligt och istället agerat ut känslomässigt. För att upprätthålla ett förtroende för media och nyheter är det av högsta vikt att en god pressetik följs.

Publicitetsreglerna består av 17 regler och de ska beaktas innan publicering. Reglerna är dock frivilliga men för många är det en självklarhet att man arbetar inom ramarna för dessa. Det finns även Pressens yrkesregler, vilket består av 13 regler. Om man som journalist inte följer dessa regler kan man bli anmäld till Journalistförbundets yrkesetiska nämnd.

magnetism