Alternativ media

Uttrycket alternativ media är något de flesta hört och läsare och människor som engagerar sig i alternativ media ökar, något som SVT rapporterat om. A

Svenska Dagbladet

Svenska Dagbladet
Den 18 december 1884 gick det första numret av Svenska Dagbladet i tryck. Chefredaktör Axel Jäderin och redaktör Oscar Norén var de

Källskydd

I Sverige har vi genom grundlag källskydd. Det är ett skydd för den som lämnar meddelanden till media och journalister. Enligt tryckfrihetsförordninge

God Pressetik

Pressetik
Media omfattas av ett antal pressetiska regler och publicitetsregler som de ska följa. De etiska reglerna media och journalister har att föl

Fake News

Fejknyheter, mera känt som fake news, sprider sig i dag genom både traditionella medier och andra social media. Syftet med fake news är att vilseleda

LRF Media

LRF Media är ett dotterbolag till LRF, alltså Lantbrukarnas Riksförbund. Föregångaren till LRF hade redan i slutet av 1800-talet börjat ge ut informationsblad och nyhetsbrev om aktuella ämnen för landets…

magnetism