Dagligt Allehanda

År 1769 grundades Dagligt Allehanda vilken var den första tidningen att utges dagligen och hade sin spridning i Stockholm. Utgivaren var Willhelm Momm

Dagens Nyheter

Dagens Nyheter
Den 23 December 1864 släpptes det första numret av Dagens Nyheter. Tidningens skapare var Rudolf Wall, en man som tidigare misslyckats

Media-ett maktmedel

Media-ett maktmedel
Etablerad media besitter en väldig makt gentemot exempelvis makthavare. Den traditionella journalistikens viktigaste uppgift är at

Att wallraffa

Det finns olika sätt inom media att avslöja missförhållanden varav ett är att ”wallraffa”. Ordet är taget från Hans-Günter Wallraff, som under 1970-ta

Att wallraffa

Det finns olika sätt inom media att avslöja missförhållanden varav ett är att ”wallraffa”. Ordet är taget från Hans-Günter Wallraff, som under 1970-ta

Nyhetsfotograf

Nyheter är inte bara journalistik i text, utan även i bild. Många historiska och oförglömliga ögonblick har fastnat med hjälp av kamerans lins och spr

Ökar våldet?

Media har ett stort inflytande över människor, och kan färga deras syn på verkligheten. Det har debatterats otaliga gånger om huruvida brott ökat elle

Aftonbladet

Aftonbladets första tidning kom ut i december år 1830 och var då en borgerligt liberal tidning. Tidningen kom att bli hatad och älskad för sitt radika

magnetism