Ökar våldet?

Media har ett stort inflytande över människor, och kan färga deras syn på verkligheten. Det har debatterats otaliga gånger om huruvida brott ökat elle

Aftonbladet

Aftonbladets första tidning kom ut i december år 1830 och var då en borgerligt liberal tidning. Tidningen kom att bli hatad och älskad för sitt radika

magnetism