Posted in Svenska Tidningars Historia

Aftonbladet

Aftonbladet Posted on 6th januari 2019

Aftonbladets första tidning kom ut i december år 1830 och var då en borgerligt liberal tidning. Tidningen kom att bli hatad och älskad för sitt radikala innehåll och sägs vara den fria pressens första tidning. Vissa anser att det förekom en åsiktskorridor medan andra menar att tidningen värnade om det öppna samtalet.

Tidningen grundades av Lars Johan Hierta som bestämt sig för att göra tydligt avtryck med sin tidning och även nå ut till vanligt folk. Aftonbladet fick med den tidens mått mätt, stor spridning med cirka 3000 upplagor. Under några år hade antalet ökat till 7500 prenumeranter och än mer i lösnummerförsäljning. Aftonbladet var ständigt uppgående i antal men mötte på många hinder längs vägen.

Tidningen ansågs vara radikal och fick flera gånger sitt utgivningsbevis indraget. Sammanlagt blev det indraget 26 gånger men de lyckades, genom bulvaner, att återigen återupprätta tidningen under namn som Det tredje Aftonbladet, Det femte Aftonbladet och så vidare. Tidningen sades vara skadlig för läsare och att de sysslade med regelrätta smädelser mot exempelvis kungen vilket inte kunde tolereras.

År 1851 tog August Sohlman över som redaktör och publicist på Aftonbladet och tidningen behöll en borgerlig liberal inriktning men blev alltmer vänligt inställd till tyskarna som de beskrev som sina räddare från hotet i Öst. Vid den här tiden lästes Aftonbladet av en halv miljon svenskar och var landets största tidning.

Efter år 1932 kom Aftonbladet att inta en mer neutral hållning för att sedan gå över till att bli en socialdemokratisk tidning. Efter 1932 har det funnits tre ägare till Aftonbladet, varav den första var Torsten Kreuger, följt av LO och Schibstedt. Tidningen var först att finnas som webbversion och har flera miljoner läsare i månaden.

magnetism