Posted in Falska Nyheter

Att wallraffa

Att wallraffa Posted on 17th april 2019

Det finns olika sätt inom media att avslöja missförhållanden varav ett är att ”wallraffa”. Ordet är taget från Hans-Günter Wallraff, som under 1970-talet iklädde sig olika roller för att kunna ge inblickar i miljöer där utomstående vanligtvis var uteslutna.

Han kom att göra ett flertal olika reportage där han med stort mod och nyfikenhet gett sig in i både roller som psykiatrisk patient och även hemlös. Han avslöjade inifrån industrier och armé och fängslades även i Grekland då han under täckmantel kritiserat Greklands terrorregim.

Det finns dock en svensk kvinna som wallraffade innan Hans-Günter Wallraff, nämligen Ester Blenda Nordström. Hon tog på sig rollen som piga och avslöjade sedan under pseudonym i tidningen Stockholms Dagblad de förfärliga arbetsförhållanden som rådde runt på olika gårdar. Hon fick för det utstå väldig vrede från gårdsägaren där hon iklätt sig rollen som piga men det stoppade inte henne från att fortsätta skriva.

Det här tillvägagångssättet, att wallraffa, är i dag ett relativt vanligt sätt att komma in i miljöer dit det är svårt att få tillträde till. För journalister är det ett effektivt, men också riskfyllt, sätt att komma nära inpå och få så mycket information som möjligt.

magnetism