Posted in Svenska Tidningars Historia

Dagligt Allehanda

Dagligt Allehanda Posted on 28th augusti 2019

År 1769 grundades Dagligt Allehanda vilken var den första tidningen att utges dagligen och hade sin spridning i Stockholm. Utgivaren var Willhelm Momma som var en svensk boktryckare med akademisk utbildning.

År 1771 togs tidningen över av Johan Pfeffier som var en svensk läkare och publicist. Dagligt Allehanda behandlade nyheter inom Sverige men även utanför Sveriges gränser och lät därmed människor, om än i liten skara sett i dag, ta del av de mest aktuella ämnen som exempelvis tronskifte och handel. Under Pfeffiers tid som publicist kom Dagligt Allehanda att innehålla insändare som visade spår av propaganda och det var inte ovanligt att kungen själv skrev i tidningen för egna syften.

Texterna i Dagligt Allehanda förhöll sig neutrala under Willhelm Mommas tid och år 1824 fick tidningen en tydligt mer liberal inriktning. Mannen som stod bakom den ändringen var Johan Peter Theorell och tidningen behöll sin liberala inriktning till år 1848 då den köptes upp av Bore och kom senare att bli Nya Dagligt Allehanda.

Nya Dagligt Allehanda gavs ut under åren 1859-1944. Trots dess liberala inriktning höll den sig förhållandevis lugn och folklig i jämförelse med andra tidningar som dykt upp under mitten av 1800-talet och som ansågs vara radikala.

magnetism