Posted in Falska Nyheter

LRF Media

LRF Media Posted on 14th september 2019

LRF Media är ett dotterbolag till LRF, alltså Lantbrukarnas Riksförbund. Föregångaren till LRF hade redan i slutet av 1800-talet börjat ge ut informationsblad och nyhetsbrev om aktuella ämnen för landets lantbrukare. I slutet av 1960-talet började man med ett genomgripande förändringsarbete, både med förbundet och med sina medieprodukter. Detta ledde fram till att man 1971 kunde lansera det som kom att bli Sveriges största veckotidning – Land.

ATL och Land

Land skapades som en tidning som skulle vara relevant både för landsbygden och storstaden. Det var tidningens chefredaktör som myntade begreppet “gröna vågen”, företeelsen som var i allra högsta grad aktuell under tidningen Lands första år. Alla dessa naturvurmande, miljövänliga och utflyttande storstadsbor hittade i Land alla de reportage de sökte. Likväl har tidningen stående inslag som är relevanta för den lant- och skogsbrukande befolkningen. Landsbygdens tidningar är de naturliga annonsplatserna för Kellfri.se och alla andra företag som erbjuder produkter för skogs- och lantbruk. I tidningen Land finns det reportage om livet på landet, om jakt och fiske och om kända och okända personers liv på landsbygden. Land kommer ut på fredagar.

ATL är lantbrukets affärstidning. Den har givits ut sedan 1880-talet. Numer kommer den ut med två nummer i veckan, på tisdagar och fredagar. ATL är essentiell läsning för alla företagare inom de “gröna” näringarna, d.v.s. skogsbruk, lantbruk, trädgårdsföretag, fiskare, mejerinäringen och alla andra som på något vis har sin verksamhet knuten till vad våra ekosystem kan producera. ATL är även viktig läsning för alla branscher som håller på med vidareförädling av naturens produkter, exempelvis restauranger, ekologiska byggföretag eller ICA, Coop och Axfood.

Expansion och försäljningar

LRF Media började under 1990-talet kraftigt att utöka antalet tidningar. De var i en bra position för att lansera många premiummagasin som läsarna ville köpa. Oftast hade deras medieprodukter viss anknytning till landsbygden. Där fanns magasin om jakt och fiske, om lantliv och herrgårdar, om mat och vin och om båtliv eller landsbygdshistoria.

När den ekonomiska krisen slog till mot slutet av 2000-talet försvann många av annonsörerna och LRF:s lyxigare magasin började gå med kraftiga förluster. Man beslöt att sälja ut alla tidningar som inte hade med kärnverksamheterna lant- och skogsbruk att göra. LRF Medias magasin såldes under åren 2013-2016 till Aller Media, Svenska Media Docu och Bonniers. Kvar inom LRF Media finns nu tidningarna ATL, Land, Land Lantbruk, Land Skogsbruk och Lantmannen.

Andra varumärken

LRF Media äger och driver ytterligare några varumärken som syftar till att underlätta verksamheterna för de gröna näringarna. Dessa är:

  • Skira. Skira är en tjänst som ska underlätta för lantbrukarna att hitta affärsmöjligheter genom att samla statistik och utnyttja kollaborativa fördelar.
  • AGFO. AGFO är en medieplattform som inriktar sig på nyhetsförmedling om framtidens mat.
  • Bridcontent.se. Bridcontent är en typ av tankesmedja eller lobbyverksamhet som ska hjälpa LRF:s uppdragsgivare att nå ut med sina budskap.
  • Grönt Väder. Detta är en vädertjänst som fokuserar på tydliga och pålitliga väderprognoser. Tjänsten arbetar även med information om effekter av klimatförändringar på exempelvis matproduktionen.
  • Ehandel.se. Det här är en nyhetssida och ett community för 15000 e-handlare.
  • Jobb & Karriär. Tjänsten för att hjälpa arbetsgivare och arbetstagare inom de gröna näringarna.

magnetism