Posted in Falska Nyheter

Mediekonsumtion i förändring

Mediekonsumtion i förändring Posted on 16th september 2019

Det är ingen hemlighet att vi i dag konsumerar nyheter och annan media på ett helt annat sätt än förut. Det är allt färre som prenumererar på en papperstidning, och samtidigt har de traditionella nyhetskällorna problem med att bli lönsamma på nätet. Till och med de stora internationella giganterna, som till exempel spanska El País, har planer om att eventuellt helt sluta med sina papperstidningar.

Nyheter konsumeras via mobilen

I allt större grad läser eller ser vi nyheterna via mobiltelefonen. Det är kanske ett symptom på den hektiska vardagen vi lever i, att det inte längre finns tid till att sitta ner och läsa en tidning. Det är bara den korta stunden när vi har låst och larmat på vårt hemlarm, och står och väntar på bussen i några minuter, att vi faktiskt prioriterar att läsa nyheter?

Denna trenden påverkar också själva nyheterna. Där tidningarna på papper tidigare presenterade långa artiklar över flera sidor, försöker många tidningar nu att skapa nyheter som kan konsumeras på en minut eller två. Det kan handla om antingen text, video eller kombinationer.

Nyheter aggregeras av Google och andra plattformar

En annan stor trend i mediemarknaden, är att nyheter ofta aggregeras och visas på plattformer som Facebook eller Google. Detta händer ibland utan att vi tänker på det, till exempel på en Android-telefon där du får upp nyheter som är utvalda av Google. Detta är naturligtvis inte per definition fel, men speciellt det att nyheterna väljs ut automatisk kan vara problematiskt.

Alla algoritmer har sina utmaningar, och vi måste förvänta oss att det sker oväntade och direkt oönskade händelser. Till och med giganter som Google har haft problem med felaktiga och tvivelaktiga rekommendationer.

I takt med att plattformarna, som Google och Facebook, lär sig vilka nyheter du tycker om kan du också riskera att nyheterna mer och mer väljs ut baserat på dina preferenser. Men det gjorde naturligtvis gårdagens mediekonsumenter också, genom att helt enkelt välja en tidning.

De traditionella nyhetsförmedlarna förlorar makt

Speciellt det att nyheter aggregeras, lägger press på de traditionella nyhetsförmedlarna. Kombinerat med jakten efter allt klickvänligare och kompakta nyheter, riskerar vi att de traditionella tidningarna mer och mer närmar sig både bloggar och andra alternativa media.

Tillsammans med «fake news», skapar detta en miljö där det blir svårare och svårare att skilja mellan nyheter man kan lita på och inte. Dessutom har läsaren allt kortare tid på sig att tänka på om det han eller hon läser verkligen är sant.

Det finns sannolikt ingen lätt lösning på detta, och definitivt ingen snabb lösning. Kanske är det tvärtemot så att den enda lösningen är att använda mer tid, läsa saktare och verkligen ta sig tid till att förstå vad som ligger bakom överskrifterna.

magnetism