Posted in Allt om nyheter

Källskydd

Källskydd Posted on 20th december 2019

I Sverige har vi genom grundlag källskydd. Det är ett skydd för den som lämnar meddelanden till media och journalister. Enligt tryckfrihetsförordningen är journalist eller exempelvis medieföretag bundna av sekretess och måste garantera anonymitet för den som är uppgiftslämnare. Om man som arbetar i media bryter mot källskyddet kan påföljden bli höga böter eller upp till ett års fängelse. Källskyddet i Sverige är mycket starkt även om det finns vissa brister när det gäller hur man ska bli bättre på krypterad skrift digitalt.

Det finns ett uppmärksammat fall från 2014 då en mördad journalists dator och telefon beslagtogs för del i mordutredning. I mobilen och datorn förmodade det finnas källor som riskerade att bli röjda vid polisens utredning. Det förelåg en tydlig intressekonflikt där källskydd och mordutredning ställdes mot varandra.

Tingsrätten slog fast att polisen hade rätt att beslagta journalistens dator och telefon för att genomsöka dem. Hovrätten i sin tur gick på en annan linje och slog fast att källskyddet var viktigare än mordutredning. Det var en tydlig markering om hur starkt källskyddet är och att skydda de människor som genom tips kan ha lämnat ut information som kan medföra allvarliga risker.

magnetism