God Pressetik

Pressetik
Media omfattas av ett antal pressetiska regler och publicitetsregler som de ska följa. De etiska reglerna media och journalister har att föl