Svensk alternativmedia

Alternativmedia är ett relativt nytt begrepp, men det är ett fenomen som funnits länge. Om Aftonbladet hade startats idag på samma sätt hade det sannolikt betraktats som ett alternativmedium. Det…