Media-ett maktmedel

Media-ett maktmedel
Etablerad media besitter en väldig makt gentemot exempelvis makthavare. Den traditionella journalistikens viktigaste uppgift är at

Att wallraffa

Det finns olika sätt inom media att avslöja missförhållanden varav ett är att ”wallraffa”. Ordet är taget från Hans-Günter Wallraff, som under 1970-ta

Att wallraffa

Det finns olika sätt inom media att avslöja missförhållanden varav ett är att ”wallraffa”. Ordet är taget från Hans-Günter Wallraff, som under 1970-ta