Posted in Falska Nyheter

Undantag från amorteringskrav efter covid-19

Undantag från amorteringskrav efter covid-19 Posted on 5th maj 2020

I mitten av mars lade Finansinspektionen fram förslaget att banker ska kunna erbjuda undantag från amorteringskraven för att hjälpa utsatta människor i coronakrisen. Den 2 april lades det grundläggande förslaget som FI:s styrelse slutligen klubbade igenom, och det började gälla från och med 14 April.

Förhandla bort amorteringskraven

Det nya beslutet innebär att de med bolån har möjlighet att förhandla med sin bank för att göra undantag från amorteringskraven under ett par månader. Beslutet gäller undantag från amortering fram till och med 31 Augusti 2021. Beroende på hur det ekonomiska läget ser ut i samhället så kan beslutet komma att förlängas.

Viktigt att hålla marknaden igång

För att den ekonomiska krisen inte ska blir för stor gäller det att hålla marknaden i rullning. Det är viktigt att när det finns bostäder till salu ska det också finnas människor som har råd att köpa dem. Eftersom amorteringsundantagen även gäller tecknare av nya bolån så hjälper den nya bestämmelsen till att hålla marknaden uppe.

Det värsta som kan hända ekonomin just nu är att folk börjar hålla i sina pengar och inte vågar konsumera. Därför är det viktigt att bankerna nu hjälper till och ger alla med ansträngd ekonomi lättnader vad gäller amorteringskraven.

Senast den 21 April 2021 kommer ett nytt beslut från Finansinspektionen. Då kommer det beslutas om ifall datumet för undantaget ska stå fast eller om det behöver flyttas fram ytterligare.

magnetism